0242 237 50 75

10 Mayıs 2022 İşyeri Hekimleri Toplantısı

isyerihekim

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği alanında yaşanan sorunları, çözüm önerilerimizi görüşmek ve yürütülecek çalışmaları planlamak üzere İşyeri Hekimleri toplantısı yapılacaktır.

10 Mayıs 2022 Salı saat:19.00‘da Antalya Tabip Odası’nda yapacağımız toplantıya İşyeri Hekimliği yapan veya alana ilgi duyan bütün meslektaşlarımızın katılımını bekliyoruz.
Saygılarımızla
Gündemler
-Komisyon çalışmalarının değerlendirilmesi
-Önceliklerimiz ve önümüzdeki dönem planlaması
-14 Mayıs 2022 tarihinde Ankara’da yapılacak TTB İSİH Kol Toplantısına sunulacak önerilerin görüşülmesi
-29 Mayıs 2022 Pazar “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin” temalı Ankara mitingimiz