0242 237 50 75

12 EYLÜL DARBESİ İLE HESAP BİTMEDİ

images_darbe

 

Otuz dokuz yıl önce bugün yönetime el koyan CIA’nın “Bizim Çocuklar”ı siyasi partileri, sendikaları, aralarında Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) de bulunduğu meslek odalarını kapattılar

Değerli Meslektaşlarımız,

”12 EYLÜL DARBESİ İLE HESAP BİTMEDİ”

Otuz dokuz yıl önce bugün yönetime el koyan CIA’nın “Bizim Çocuklar”ı siyasi partileri, sendikaları, aralarında Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) de bulunduğu meslek odalarını kapattılar; işçilerin-emekçilerin haklarını gasp ettiler. Toplumu büyük bir terör dalgasıyla baskıcı dayatmalarla  susturdular. Oluşturdukları korku imparatorluğu yaşamın her alanına sekte vurdu. Özgür düşünceler ya mahkûm edildiler ya engellendiler.

Bu gün halen kurtulamadığımız dahada acılarını yaşadığımız piyasacı-özelleştirmeci düzenlemeleri içeren 24 Ocak “Acı Reçetesi”ni halka zorla içirdiler  

12 Eylül darbesi ile ivme kazanan ve sosyal devlet anlayışının tasfiyesine dek ilerleyen süreç hayatın tüm alanlarında olduğu gibi sağlık alanında da doğrudan veya dolaylı  onarılması zor yıkıcı sonuçlara yol açtı ve açmaya devam ediyor.

 1982 Anayasası ile devlet sağlık alanındaki sorumluluğu üzerinden atmaya çalışarak düzenleyici bir role indirgendi. 

 Bunun devamı olan “Sağlıkta Dönüşüm” adı altında sağlıkta derinleşen eşitsizlikler, olumsuzluklar giderek artmaktadır. Kuşkusuz bugüne kadarki iktidarlar da hesaplaşmak bir yana dokunmak dahi istemediler. Bu nedenle devam eden iktidarlar sürecin devam etmesinde  önemli bir sorumluluğa sahiptir. 

Hiç bir şey için geç değildir. Amacımız ülkemize geleceğimize mesleğimize ve sağlığa vurulan darbeyi, bu darbenin sorumlularını nesnel, bilimsel kanıtlarla deşifre etmektir. Bunu  en geniş anlamıyla toplumun tüm kesimlere ulaştırılmasını sağlamak ve yıkımı engellemektir. 

      39 yıl sonra da olsa, 12 Eylül Darbesi ile hesabımız bitmedi. Darbe ve sonrasındaki süreçte diğer alanlardaki yıkım yanında  sağlık hakkını gasp eden kararları da veren darbeciler sözde değil gerçek belgelerle yargılanmalı ve tarihe not düşülmelidir.

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu