0242 237 50 75

15 Mart’ta Ankara’dayız

images_2018_nursel-aciklama

Sık sık “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin, 15 Martta Ankara’dayız,

Antalya Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri, Atatürk Devlet Hastanesi bahçesinde yaptıkları basın açıklaması ile 15 mart 2020 tarihinde Ankara’da düzenlenecek Beyaz Mitinge çağrı yaptılar.

Sık sık “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin, 15 Martta Ankara’dayız, Sağlıkta Dönüşüm Ölüm Demektir” sloganlarının atıldığı eylem sonrası hastane içinde ve bahçesinde bildiri dağıtımı yapıldı.

Ortak basın açıklamasını SES Antalya Şube Eş Başkanı Şükran İçöz yaparken, Antalya Tabip Odası Başkanı Prof.Dr.Nursel Şahin’de bir konuşma yaptı.

Açıklama Fotoğrafları İçin Bu linki tıklayınız.

 

DEĞERLİ BASIN EMEKÇİLERİ; SEVGİLİ SAĞLIK EMEKÇİLERİ VE DEĞERLİ ANTALYALILAR
1.500 hastane, 27.000 eczane, 7.500 ASM’de ve 150’yi aşan ağız diş sağlığı merkezi ile binlerce muayenehanede 350 milyonu bulan muayeneyi, 5 milyon ameliyatı – girişimi yapan, 2 milyar kutu ilacı hastalara ulaştıran, milyonlarca hastanın bakımını, enjeksiyonunu, pansumanını gerçekleştiren bu ülkenin sağlık çalışanları olarak; güvenceli bir çalışma ortamında, yüksek enflasyon ve pahalılığa ezdirilmeyen ücretlerle, emeğimizin karşılığını alarak çalışmak istiyoruz! Aciller başta olmak üzere sağlık hizmet sunumunun her yer ve aşamasında yaygınlaşan şiddetin güven ve meşruluğunu; ülkemizde yaygınlaşan kutuplaştırıcı-çatışmacı dilden, sağlık sisteminde mobinge varan yönetici-idareci tutumundan, taşeronlaştırma başta olmak üzere güvencesiz çalıştırma modellerinin yaygınlığından aldığını çok iyi biliyoruz.

“YA EMEĞİMİZİ YOK SAYAN SAĞLIKTAKİ BU ŞİDDET DURACAK
YA DA SAĞLIK SİSTEMİ!”

Başta, her gün ortalama 40 sağlık çalışanının yaşadığı fiziksel, psikolojik ve sözel şiddetin sona ermesini, TBMM’de bekleyen “sağlıkta şiddeti önleme yasa tasarısının” yasalaşmasını, yeni ölümler yaşanmadan önerdiğimiz acil tedbirlerin alınmasını sağlamak için;

Her geçen gün değersizleştirilen ve piyasanın sıradan bir unsuru, maliyet kalemi haline getirilmeye çalışılan emeğimizin karşılığını alabilmek için,

Hekim, diş hekimi, eczacı, veteriner, psikolog, biyolog, hemşire, laborant, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen, sağlık memuru, ebe, acil tıp teknisyeni, anestezi teknisyeni, radyoloji teknisyeni, çevre sağlığı teknisyeni, onkoloji teknisyeni, optisyen, fizyoterapist, aile sağlığı çalışanı, tıbbi sekreter ve sağlık hizmet sunumunda yer alıp burada adını anamadığımız bütün mesai arkadaşlarımızla ve sağlık hakkına sahip çıkıp sağlıktaki şiddetin kendisine ve hastasına da zarar verdiğini düşünen yurttaşlarımızla birlikte
15 MART PAZAR GÜNÜ ANKARA’DA BÜYÜK BEYAZ MİTİNG’DE BULUŞUYORUZ!

Dünyanın hiçbir ülkesinde sağlık çalışanlarının öncelikli talebi şiddetin engellenmesi olmadı. Sağlık çalışanlarının emeği bu kadar değersizleştirilip böylesi fiili ve sözlü şiddete maruz bırakılmadı. Dünyanın hiçbir ülkesinde sağlık hizmetini sunan yüzbinlerce insan geçinme telaşının yanı sıra her an şiddete maruz kalabilirim tedirginliği ile işine gitmedi. İş güvenceleri taşeronlaştırma, sözleşmeli, staj vb. adlar altında yok edilmeye çalışılırken, ücretleri güvencesiz performans ve hakediş sistemlerine terk edilmedi.

Mesleki yıpranmadan doğan hakları bu kadar görmezden gelinmedi. Ülkemizin hiçbir döneminde sağlıkta iş barışı bu derece bozulmadı.
Ülkemizin hiçbir döneminde yaşanan bunca şiddete ve mağduriyete rağmen sonuç alıcı, caydırıcı adımlar atmayan kendi sağlık çalışanlarına ve çalışanların emeğine bu düzeyde sahip çıkmayan bir sağlık otoritesine rastlanmadı. Biz; ülkemizin sağlık hizmetini sırtlanmış sağlık meslek mensupları olarak, sürekli şiddete uğrama tedirginliği ile çalışmak istemiyoruz. Hiç kimsenin, hiçbir gerekçeyle sağlık çalışanlarına saldırmaya, öldürmeye, taciz etmeye hakkı bulunmuyor. Sağlık çalışanlarının emeğini, mesleki kimliğini değersizleştiren bu anlayışı esastan reddediyoruz.
BİZLER YAŞAMAK VE YAŞATMAK İSTİYORUZ!

Emeğimizi değersizleştiren, ücretlerimizi ezdiren, çalışma koşullarımızı her geçen gün zorlaştıran yönetim anlayışı değişinceye; sağlıktaki bu ölümcül şiddeti tam olarak ortadan kaldıracak yasal düzenlemeler yapılıncaya; önerdiğimiz tedbirler alınıncaya; hasta- sağlık çalışanı ilişkisini insani boyuta taşıyacak toplumsal – kültürel iklim oluşuncaya ve buna uygun sağlık politikaları tesis edilinceye kadar bu konuda mücadeleyi hep birlikte yükseltmekte kararlı olduğumuzu göstermek üzere;

Ülkemizin 81 ilinden, üyemiz olan ve üyemiz olmayan bütün sağlık çalışanlarıyla, emeklilerimizle, göreve başlatılmayan atama bekleyen genç meslektaşlarımızla birlikte; 15 Mart günü Ankara’da olacağız ve bu ülkede sağlık ortamının şiddetten arındırılması için on binlerce sağlıkçı olarak tek bir sesle haykıracağız;
SAĞLIK’TA ŞİDDET SONA ERSİN! SAĞLIK ÇALIŞANLARI KÖLE DEĞİLDİR!

Şükran İÇÖZ
SES Antalya Şube
Eş Başkanı