0242 237 50 75

15 Aralık’ta G(ö)REV’deyiz

images_web2grv

 

15 Aralık Çarşamba günü G(ö)REV’deyiz. Bu bir UYARI’dır.

Oyalama Değil! Lütuf Değil Hakkımız Olanı İstiyoruz

Artık yaşamımıza bile mâl olan bunca sorunumuzu duymazdan, görmezden gelen iktidar, aslında her şeyi görmektedir ve bilmektedir. Yaşanan sorunları ne yazık ki pandemi döneminde çok daha belirgin olan SALGINı değil ALGIyı yönetmeye çalışarak, kendisini bir şeyler yapıyormuş gibi göstermeye çalışarak, yok saymaktadır. Bunun en son örneği de hekimlerin, sağlık çalışanlarının artık yoksulluk sınırının çok altına düşmüş; açlık sınırına kadar gerilemiş gelirleri ve özlük hakları ile ilgili düzenleme yapacağı iddiasıyla getirdikleri yasa tasarısıdır. Ancak yasa tasarısı TBMM’ye getirildiği gibi hızla geri çekilmiştir.  Daha önce Meclis’te bütün partilerin oybirliğiyle getirilen düzenleme, 11 Aralık tarihinde bir kez daha komisyona getirilmiş ve içtüzüğe aykırı olarak komisyon başkanının imzasıyla geri çekilmiştir.

Bu uyarı sağlıkta tamamen özelleştirmeci yaklaşımlara karşıdır. En doğal hak olan sağlık hizmetlerinde tamamen ücretsiz yararlanma hakkı içindir. Hastanelerimizi satan, işleyen hastaneleri işlevsiz kılıp ortadan kaldıran yaklaşımlara karşıdır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi ”Şehir Hastaneleri ”,”Köprü”,”Havaalanları”,”Otoyol” gibi kira ödemesi adı altında hazine ödeme garantili soygun düzenine karşıdır.

Bu şekilde sağlık bütçesini bırakın genel bütçede kara delik açılmasına karşıdır.

Bu uyarı G(ö)REVi;

Bugün adeta çökertilmiş koruyucu birinci basamak sağlık hizmetlerini yeniden inşa etmek ve savunmak içindir.

Son iki ayda bilinçli yaratılan enflasyonla cebimizden  % 50 si çalınmış emeğimiz karşılığını gasp edenlere karşıdır. Hastaların tedavilerine engelsiz ulaşabilmeleri içindir.

Emekliliğimize de yansıyacak insanca yaşanabilir temel ücret talebimiz içindir. Verilen hakların geri alınması değil kademeli olarak tüm sağlık ortamına adaletli olarak genişletilerek verilmesi içindir.

Güvencesiz, gerçek dışı bahanelerle işimizden edildiğimiz ve köleliği dayatan çalışma koşullarına son verilmesi, güvenceli çalışabilme talebimiz içindir.

Şiddete karşı etkili yasa, güvenli işyerleri, sağlıklı çalışma ortamları talebimiz içindir.

COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması içindir,

Ağır ve tehlikeli işler kapsamında faaliyet yürüten tüm işkolu emekçileri için 5 yıla 1 yıl yıpranma payı verilmesi; Ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi içindir.

Bu G(ö)REV uyarısı; emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık hakkına sahip çıktığımızı göstermek içindir. Artık toplumunda, sağlık çalışanların da çığlığına kulak verilmelidir. Hekimlerin, sağlık alanında tüm çalışanların, emekçilerin söyleyecek sözü, sağlık sistemini değiştirecek gücü vardır.

Bu uyarı akıl ve bilim dışı uygulama, yönetmelik ve yasalara derhal son verilmesi içindir. Ve sayamadığımız birçok olumsuzlukların düzeltilmesi içindir. TTB ve ilgili meslek örgütleri, sendikalar, derneklerin çözümü ortaya koyacak birikimi ve gücü vardır.

İktidar bilmelidir ki; taleplerimiz kabul edilmediği, sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarını düzeltecek bir düzenleme hızla Meclis’e getirilmediği takdirde eylemlerimiz devam edecektir.

Kısacası Emek Bizim Söz Bizimdir!

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu