0242 237 50 75

2022 Yılı Aidat Ücretleri

images_2022_AIDAT

 

Büyük Kongre kararlarımız ile Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca, üye aidatları, para cezaları ve belge ücretlerinin her yıl 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 298. maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanması gereklidir.

2022 YILI ÜCRETLENDİRMELERİ

– Özel Kurum Çalışanları İçin: 708 TL ( Özel Hastane, Muayenehane, İşyeri Hekimliği)
– Kamu Kurumu Çalışanları için: 443 TL

– Asistan Hekimler için:218 tl

-Kimlik Ücreti 95 TL

ONLİNE ÖDEME İÇİN: https://hekimlik.ttb.dr.tr/antalya/

ANTALYA TABİP ODASI HESAP BİLGİLERİ

İŞBANKASI İBAN : TR 700006400000162050000287 

ALICI ADI: Antalya Tabip Odası

AÇIKLAMA: AD SOYAD YAZINIZ.