0242 237 50 75

25 Ağustos 2022 Sempozyum hazırlık toplantısı

25 Ağustos 2022 Sempozyum hazırlık toplantısı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) temsilcileri, “6331 Sayılı Yasanın 10. Yılında Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu” hazırlıkları için 25 Ağustos 2022 günü çevrimiçi toplandılar. Toplantıya; Tevfik Güneş (DİSK), Celalettin), Dt. Burak Saran (TDB), Bedri Tekin (TMMOB), Dr. Metehan Akbulut (TTB) ve Dr. Selçuk Çelik (TTB) katıldı.(Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) temsilcisi mazereti nedeniyle katılamadı)

Bir sonraki hazırlık toplantısı 9 Eylül 2022 Cuma günü Ankara’da TTB Merkez Konseyi binasında yapılacak.