0242 237 50 75

6 Ekim Yönetmeliği İptal Edilsin

6ekm iptal basın accıklama

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı hekimler 6 Ekim yönetmeliğinin iptali için Antalya Tabip Odası’nda basın açıklaması düzenledi.

Açıklamada Dr. Güray Ünlü yasa ile ilgili detayları ayrıntılı bir sunum ile hem meslektaşlarımıza hem de basın mensuplarına bildirdi.

Ayrıca TTB Merkez Konseyi Üyesi Prof. Dr. Nursel Şahin’de konuyla ilgili görüşlerini belirterek, yönetmelikle ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Basın açıklamasını okuyan Dr. Güray Ünlü, “Bu yönetmelik, anayasa, kanunlara ve hukukun temel ilkelerine aykırıdır.

Bu düzenleme ile hekimlerin bağımsız ve özgürce serbest çalışma hakları ellerinden alınmıştır. Hekimlerin kanunlarla yetkilendirilmiş çalışma hakları vardır.

Serbest çalışan hekimler kamu yararına çalışmakta ve ülkemizin sağlık sektöründeki hasta teşhis ve tedavisindeki aksaklıkları ‘telafi edici rol’ oynamaktadırlar.

Yarattıkları istihdam ve ödedikleri vergilerle, kamuya faydalı şekilde ‘vatandaşlık görevlerini’ yerine getirmektelerdir.

Serbest hekimlerin tüm faaliyetleri gerek İl Sağlık Müdürlükleri gerekse Defterdarlıklar tarafından yakından izlenmekte ve denetlenmektedir. Hastane şartlarındaki hasta tedavi ve ameliyatlarımız kesinlikle kayıtlıdır , bu hasta takibimiz ve olası adli problemlerimiz için zaten zorunludur.

Hastaların istedikleri hekimi ve sağlık kuruluşunu seçme ve burada tedavi olabilme hakları yasalarımızca belirlenmiş bir haktır.

Kamu ya da özel hastaneye geçmek istemeyen daha doğrusu kadro bulamayan hekim ‘atıl’ durumda kalacaktır.Ama ülkemizin hekim ihtiyacı gün be gün katlanmaktadır.

Ülkemiz sağlık turizminde lider ülkeler arasındadır ve bu güç, büyük çoğunlukla serbest hekimler tarafından yaratılmış bir güçtür. Hasta kabul edemeyen serbest hekimler nedeniyle, sağlık turizmi zarar görecektir, kamusal zarar oluşacaktır.

Sağlık alanında yaşanan ‘doktor göçü’ daha da artacaktır, bundan hekim yetiştirmenin zahmetine katlanmayan yabancı ülkeler faydalanacaktır.

Küçük ve orta ölçekli hastaneler serbest hekimlerin tanı ve tedavi için yönlendirdiği hastalardan büyük gelir sağlamaktadır. Küçük ve orta ölçekli hastaneler maddi kayba uğrayacak ve zaman zarfında ekonomileri giderek kötüleşecektir.Ayrıca fiyat belirleme tekeli sadece özel hastanelerin eline geçecek,rekabet ortadan kalkacak ve bu tedavi ücretlerini kontrolsüz hale getirebilecektir.

Bizler çalışmayı ve üretmeyi seven insanlarız. Ülkemiz yararına olacak her türlü iş birliğine hazırız. Kamu yararı içermediğine inandığımız 6 Ekim 2022 tarihindeki yönetmeliğin derhal geri çekilmesini istiyoruz.” Dedi

Açıklama sonunda katılan meslektaşlarımız tek tek görüşlerini ve bu yönetmeliğin iptal edilmesini istedikleri belirtti.