0242 237 50 75

8 Şubat Beyaz G(ö)REVdeyiz

images_webGREV_SUBAt443

 

Oyalama Değil Hakkımız Olanı İstiyoruz!

Ekonomik ve Özlük Haklarımız, Halkın Sağlık Hakkı İçin G(ö)REV’deyiz!

Bugün yine ülkemizin dört bir yanından Artık Yeter!  diyen Hekim, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Teknisyen, Sağlık İşçisi yani tüm sağlık alanında çalışanlar, çok ses tek yürek olarak haykırdı. Antalya’da; Eğitim Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Kepez hastanelerinde ve birçok ilçemizde, Oyalama Değil! Lütuf Değil! Hakkımız Olanı İstiyoruz! sesleri hastane koridorları, hastane bahçeleri ve sokaklarda yankılandı. Basın açıklamalarını Antalya Tabip Odası adına Prof. Dr. Nursel Şahin, SES Antalya Şubesi adına Şükran İçöz, Asistan Hekimler adına Dr. Ezgi Akgül, Genel Sağlık İŞ adına Nur Hamide Cirit okudu.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

Aile hekimlikleri, Kamu hastaneleri, Özel Sağlık Kurumları kısacası tüm sağlık alanı G(ö)REV’ini yaptı.

Yaşamımıza bile mâl olan bunca sorunumuzu duymazdan, görmezden gelen, bizleri yok sayan çözüm üretmesi gerekenlereydi haykırışımız.

Gelecekten endişe duymadan çalışmak istiyoruz demek için G(ö)REV’deyiz.  

Sorunlarımızı çözmek,sağlığa yeterli pay ayırmak yerine  ”Şehir Hastaneleri ”,”Köprü”,”Havaalanları”,”Otoyol” gibi kira ödemesi adı altında hazine ödeme garantili soygun düzenine karşı G(ö)REV’deyiz.

Genç hekimler neden halen atanmıyor demek için G(ö)REV’deyiz.

COVID-19 Meslek Hastalığı Yasası amasız fakatsız hızla çıkarılmalıdır demek için G(ö)REV’deyiz.

Sağlıkta Şiddet Yasa Taslağı sunduk,ne oldu demek için G(ö)REV’deyiz.
Uzmanlık eğitimi almak bir haktır ve bu hak keyfiyete, yöneticilerin insafına bırakılamaz demek için G(ö)REV’deyiz.

Tıp öğrencileri artık üniversitelerinde öğretim üyesi bulamıyor, liyakate, bilime dayalı akademi istiyoruz demek için G(ö)REV’deyiz.
Genel kurulda maddeleri bütün partilerin mutabakatıyla kabul edilmişken, komisyon üyeleri tarafından bir gecede buharlaştırıldı, tozlu raflara kaldırıldı. Ne oldu bu yasa tasarısına? demek için G(ö)REV’deyiz.

Emekliliğimize de yansıyacak insanca yaşanabilir temel ücret talebimiz içindir. Verilen hakların geri alınması değil kademeli olarak tüm sağlık ortamına adaletli olarak genişletilerek verilmesi için G(ö)REV’deyiz.

Bugün, dünya ülkeleri arasında en az maaşlardan birini alıp en fazla şiddete uğrayan hekimler ve tüm sağlık çalışanları olarak Tabip Odalarımızla, sağlık ve emek meslek örgütleriyle birlikte G(ö)REV’deyiz.

Bugün, BAĞ-KUR ve SSK emeklisi hekimlerin aylığı 2.300-4.000 TL arasındadır; pratisyen hekimin yalın maaşı yaklaşık 4.900 TL; 30 yıllık uzman hekimin yalın maaşı 5.800 TL’dir demek için G(ö)REV’deyiz.

Bugün yüzbinler olarak yeniden uyarıyoruz dedik. Taleplerimizi yüksek sesle haykırdık.

Taleplerimiz açık ve nettir.

 • İnsanca yaşamaya olanak veren, emekliliğe yansıyan emeğimizin tam karşılığı, temel ücretin verilmesi; eğitim durumu, hizmet yılı, mesleki risk gibi faktörler ile ücret skalasının belirlenmesi.
 • Etkili ve caydırıcı yeni bir sağlıkta şiddeti önleme yasasının çıkarılması, güvenli işyerlerinin oluşturulması.
 •  COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması.
 • Ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi.
 • Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelediği birinci basamak sağlık hizmetlerinin oluşturulması, Aile hekimliği ceza ve kölelik yönetmeliğinin iptal edilmesi. Aile hekimliklerinin giderlerine karşılık gelecek ödemelerin tam anlamıyla yapılması.
 • Asistan hekimler başta olmak üzere uzun süreli ve angarya çalışmanın kaldırılması.
 • Sağlık hizmetlerinde katkı katılım payı, reçete ücreti vb adlarla alınan ücretlerin iptal edilmesi.
 • Liyakatsiz atamalar, soruşturmalar, mobbing, güvenlik soruşturmaları, KHK’ler ile dayatılan antidemokratik uygulamaların derhal bitirilmesi.
 • Özel sağlık kuruluşlarında ciro baskısına, taşeronlaştırmaya, güvencesiz çalışmaya son verilmesi.
 • Sağlık hizmetlerinin planlanmasından sunulmasına kadar sağlık meslek örgütlerinin karar alma mekanizmalarında yer alması.
 • Sağlığa bütçeden daha fazla pay ayrılması.
 • Hangi statüde olursa olsun tüm sağlık emeklilerine insanca yaşamaya yetecek emekli maaşı.

Bizleri artık sağlık hizmeti veremez hale getirilen bu çalışma yaşamının sürdürülemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. Yaşama adanmış bir mesleğin mensupları olarak hakkımızı gasp eden bu bozuk düzene karşı alternatifsiz değiliz. Bize dayatılan bu çalışma koşulları, bu sefalet ücretlerin kader olmadığını biliyoruz. Bizleri duymak görmek istemeyen emeğimize, haklarımıza, sağlık hakkımıza göz dikmiş iktidara cevabımızı bugün vermek G(ö)REVimizdir. Ve bilmelidirler ki bu emeğimiz ve haklarımız için yapacağımız son, tek günlük G(ö)REV’dir. Başta 14 Mart’a kadar olmak üzere haklarımızı alana kadar “Emek Bizim Söz Bizim” demeye, haklarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu