0242 237 50 75

Dr. Hafize Öztürk Türkmen Görevine Geri Döndü

DSCF5716

Değerli Meslektaşlarımız;

Tam 6 yıl 8 ay gibi uzun bir süre sonunda gecikmiş bir adaletle de olsa Akdeniz Üniversitesi’nin değerlerinden olan Barış Akademisyeni Dr. Öğr. Üyesi Hafize Öztürk Türkmen’in göreve geri dönüşü için yapılan ortak basın açıklaması 17 Temmuz 2023 tarihinde Tıp Fakültesi Dekanlık Kampüs Girişinde gerçekleştirildi. Basın açıklamasına odamız üyesi meslektaşlarımız, akademisyenler, Emek ve Demokrasi güçlerinin temsilcileri ve üyeleri katıldı.

Açıklama öncesi Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Cumhur İzgi açış konuşmasında “Meslek hayatı boyunca yaşamı önceleyen bir mesleğin, hekimliğin, evrensel değerlerini, etik ilkelerini koruma, geliştirme öğretisi içindeyken bu değerlerin yaşama yansıması mücadelesinde karşı karşıya kaldığı bu hukuksuz, adaletsiz, antidemokratik sürecin bu bağlamda bitmesi hepimizi mutlu etmektedir.” dedi.

Antalya Dayanışma Akademisi, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi ve Antalya Tabip Odası’nın ortak basın açıklamasını odamız üyesi, kendisi de Barış Akademisyeni olan Prof. Dr. Erdal Gilgil okudu. Dr. Gilgil açıklamada Öğrencilerinize anlattığınız kadın hekim Agnodike ve kadın akademisyen Hypatia’nın kaderini siz de paylaştınız, siz de onlar gibi kovuşturmalara uğradınız, bu sizin için gurur verici, ancak sizleri suçlayan ve işten çıkarılmanıza sebep olanlar için ne de utanç verici. Biz de sizinle gurur duyuyoruz.” ifadelerine yer verdi. Dr. Gilgil açıklamayı Özerk, demokratik, laik üniversite ve toplumsal barış için mücadelemiz bitmedi, devam edecek. Akademi için özgürlük, akademisyen için adalet!” sözleriyle tamamladı.

Açıklama sonrası TTB adına Merkez Konseyi Üyesi Prof. Dr. Nursel Şahin, SES Antalya Şube Eşbaşkanı Şükran İçöz ve Akdeniz Öğretim Elemanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hilmi Uysal duygu ve düşüncelerini aktardılar. Konuşmaların ardından Dr. Öğr. Üyesi Hafize Öztürk Türkmen de katılımcılara gösterdikleri dayanışma için teşekkür ederek basın açıklaması tamamlandı.

Basın açıklamasının tam metni aşağıdadır.

 

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

BASIN METNİ

AKADEMİ SUSMADI, SUSMAYACAK. YAŞASIN DAYANIŞMA!

11 Ocak 2016 tarihli “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı Barış talebini içeren bildiriyi imzalamış oldukları için  22 Kasım 2016 tarihinde gece yarısı yayımlanan 677 sayılı OHAL Kararnamesi ile Akdeniz Üniversitesindeki kamu görevinden çıkartılmış olan sekiz Barış Akademisyeninden üçüncüsü de bugün görevine başlıyor. Evet, bugün de Dr. Öğretim Üyesi Hafize Öztürk Türkmen’in göreve iade edilmesini kutlamak için bir aradayız.

Hakkımızda açılan üniversite disiplin soruşturmaları, ceza davaları, Anayasa Mahkemesinin “Hak İhlali” kararı, OHAL komisyonu incelemesi ve ret kararı, sonrasında idare mahkemesi dava süreci yaklaşık yedi buçuk yılı aldı. Anayasa Mahkemesi, Barış Akademisyenleri’nin “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisinde, bir suç unsuru olmadığına; bu nedenle cezalandırılmalarının ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna, bu metne imza atan akademisyenlerle ilgili yargılama yapılmasının ve hatta disiplin cezası verilmesinin bile hak ihlali olduğuna hükmetti. AYM’nin bu kararının ardından OHAL İnceleme Komisyonu, haklarında açılan davalardan beraat etmelerine rağmen Barış Akademisyenleri’nin iade taleplerini beş yıl bekletti ve neredeyse artık elinde bakılacak dosya kalmadığında Barış Akademisyenlerinin dosyalarını topluca reddetti. OHAL Komisyonuna karşı açılan davalar sonuçlanmaya başlarken, Barış Akademisyenleri’nin bir kısmı idari mahkemelerin verdikleri iade kararı sonucu görevlerine dönmeye başladı. Henüz davası sonuçlanmayan  ya da idare mahkemesinde olumsuz karar verilen akademisyenlerin istinaf mahkemesinde davaları devam etmektedir. Akdeniz Üniversitesi’nde de görevden uzaklaştırılan barış akademisyeni sekiz arkadaşımızdan halen dördünün göreve iade davası yargı sürecinde. Dolayısıyla bizim için mücadele henüz bitmedi devam ediyor. En son arkadaşımız işine iade edilene kadar da bu mücadele devam edecek.

Sevgili Hafize Hocam üniversitenize hoş geldiniz. 30 yılı aşkın süre boyunca öğrendiğiniz,  öğrettiğiniz, bilime katkı sunduğunuz, çok sayıda öğrenci ve asistan yetiştirdiğiniz akademik hayatınızın bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz. Daha önceki akademik hayatınızda özellikle geçmişteki kadın hekimlerin ilgi alanınız olduğunu biliyorum. Öğrencilerinize anlattığınız kadın hekim Agnodike ve kadın akademisyen Hypatia’nın kaderini siz de paylaştınız, siz de onlar gibi kovuşturmalara uğradınız, bu sizin için gurur verici, ancak sizleri suçlayan ve işten çıkarılmanıza sebep olanlar için ne de utanç verici. Biz de sizinle gurur duyuyoruz.

Barış bildirisinin kamuoyuna deklarasyonundan sonra ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi, Galatasaray, Hacettepe, Koç, Sabancı gibi üniversitelerin yöneticileri barış akademisyenleri için bırakın görevlerine son vermeyi soruşturma açmaya dahi gerek duymayarak akademinin “ak-adem”leri olduklarını gösterdiler. Ancak, Akdeniz Üniversitesinin içlerinde yer aldığı diğer üniversiteler hızla soruşturma açarak ve KHK için isimlerimizi bildirerek ihraç edilmemizin zeminini hazırlayarak “taşra üniversitesi” yöneticileri olduklarını ispatladılar. Anayasa’da güvence altındaki ifade özgürlüğü, adil yargılanma ilkesini çiğnediler ve kendilerini mahkemelerin yerine koyarak büyük bir adaletsizliğe yol açtılar. Bunca yıllık direnişimizin sonucunda görüyoruz ki, KHK’lar gitti gidiyor, bizler geldik ve geliyoruz. Bizlerin ihraç edilmesine neden olan, bizleri terörle ilişkilendirmeye çalışan, akademik özgürlüklere sahip çıkmayan yöneticiler akademiyi acınası bir duruma  getirdiğiniz için suçlusunuz. KHK’lar gidecek siz de gideceksiniz.

Bu süreçte meslek odalarımız ve sendikalarımız başta olmak üzere ve Antalya’daki tüm demokratik kitle örgütleri her zaman yanımızda oldular ve dayanışmanın önemini gösterdiler.

Yaşasın dayanışma!

Özerk, demokratik, laik üniversite ve toplumsal barış için mücadelemiz bitmedi, devam edecek.

Akademi için özgürlük, akademisyen için adalet!

Antalya Dayanışma Akademisi (AnDA)

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi

Antalya Tabip Odası