0242 237 50 75

Barış bloğundan çekildik

Barış bloğundan çekildik

Barış Bloğu çalışmalarında yer almama kararı almıştır.
Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Antalya Barış Bloğu çalışmalarında yer almama kararı almıştır.

Barış tüm insanların tartışmasız kabul etmesi gereken bir kavramdır. TTB ve Antalya Tabip Odası da bir hekim örgütü olarak her dönemde insanların barış içinde sağlıklı yaşama hakkını savunmuştur.

Antalya Barış Bloğu çalışmalarına bir aşamada katılmamızın nedeni budur.

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu başlangıçtaki iyi niyetli girişimlerden bağımsız olarak bu çalışmaların organizasyonundaki aksaklıklar, siyasi belirsizlikler nedeniyle barış bloğu çalışmalarında yer almama kararı almıştır.

Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.

Antalya Tabip Odası
Yönetim Kurulu