0242 237 50 75

Oyalama Değil, Hakkımız Olanı İstiyoruz!

images_web_basinhaberrr

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Gelirlerimiz ve özlük haklarımızda yapılacağı öngörülen düzenleme ileri bir tarihte görüşülmek üzere TBMM gündeminden hızla geri çekilmiş ve tasarının Meclis’e tekrar getirilip getirilmeyeceği, görüşüleceği tarih ve içeriği hala netlik kazanmamıştır.

Bu süreçte Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları olarak “Vazgeçmiyoruz; Oyalama Değil, Hakkımız Olanı İstiyoruz!” çağrısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirdik.

Taleplerimizde ısrarcı olduğumuzu bir kez daha ifade etmek için Antalya Tabip Odası olarak 7 Ocak 2022, Cuma günü 12:30’da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi A Blok önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Basın açıklamasını Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Aydan İZGİ okudu. Açıklamada hekimler ve tüm sağlık çalışanları adına taleplerimizi sıralayan Oda Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Aydan İZGİ “Ekonomik ve özlük haklarımızla ilgili yeni yasa tasarısının en kısa zamanda meclise sunulmasını istiyoruz.” Dedi Basın açıklamasında SES Antalya Şubesi Eşbaşkanı Şükran İçöz ve CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz’de konuşma yaptı.

Saygılarımızla..

Antalya Tabip Odası

VAZGEÇMİYORUZ! OYALAMA DEĞİL HAKKIMIZI İSTİYORUZ

Hekimlerin ve diş hekimlerinin ekonomik haklarında kısmi düzeltme getiren yasa tasarısı tüm partilerin oybirliği ile kabul edilmesine rağmen, iktidar tarafından geri çekilmiştir. Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı tarafından ekranlarda hekimlere zam müjdesi verilmiş ancak hemen ardından tasarının geri çekilmesine dair iki çift söz dahi kurulmamıştır.

Enflasyonun gerçek anlamda %50’nin üzerine çıktığı, açlık sınırının 4.013 yoksulluk sınırının 13.073 TL olduğu şartlarda hekimler olarak geçinemiyoruz, emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Bu zorlu çalışma koşullarında adeta emeğimiz yok sayılıyor. 15 Aralık günü yaptığımız bir günlük G(ö)REV, bir uyarıydı! Almakta olduğumuz maaşlarımız emeğimizin karşılığı değildir, iktidarın keyfine göre belirlenemez. Bu denli yoğun emek çalıştığımız koşullarda emeğimizin değersizleştirilmesini kabul etmiyoruz.

Bugün geldiğimiz nokta, uzun yıllardır sağlıkta adım adım yaratılan çöküşün bir sonucudur. Konu salt bir zam meselesi değildir. Mesele sağlığa 5 dakikada üretilebilecek bir meta olarak bakılan sistemdedir. Mesele, hekimlik değerlerinin yok sayılması, bilimin değil ekonomik çıkarların ön plana koyulması, mesleğimizi önemini görmezden gelen anlayıştır. Ekonomik krizin ve bu değersizleştirmenin sonucu olarak yoksullaşma, sağlık emekçilerini artık çalışamaz hale getirmiştir.

Konu, çalışma koşullarımızın her geçen gün kötüleşmesi, şiddetin her geçen gün artmasıdır. En fazla hastalanan ve ölen meslek grubu olmamıza rağmen COVID-19’un meslek hastalığı sayılmamasıdır. Sorun koruyucu değil tedavi edici, kamucu değil özelleştirmeci sağlık anlayışını dayatan kapitalizme teslim olmuş sağlık sistemindedir. Sorun bizlerin hak arama eylemlerinde değil, sorun bizlerin emeğini çalan, emeğimizin karşılığını vermemekte direnen bu sistemdedir. Toplumun her kesiminden yükselen GEÇİNEMİYORUZ seslerini artık iktidar duymak zorundadır. 

“Emek Bizim Söz Bizim” diyerek başlattığımız mücadele programında hiçbir talebimizden vazgeçmiyoruz. Toplumun sağlığı sağlık çalışanlarının sağlığından geçer. Meclisin açılması ile özlük haklarımıza yönelik düzenlemelerin acilen gündeme alınmasını talep ediyoruz. Sunulan tasarıdan daha geri bir düzenlemeyi asla kabul etmeyeceğimizi, üretimden gelen ve emeğimizden aldığımız gücümüzü kullanmaktan kaçınmayacağımızı bir kez daha hatırlatıyoruz.

TALEPLERİMİZ;

-Ekonomik ve özlük haklarımızla ilgili yeni yasa tasarısının en kısa zamanda meclise sunulmasını İSTİYORUZ!

-Ücretlerimize gerçek enflasyon ve yapılan zamların üzerinde zam İSTİYORUZ!

-Döner sermaye veya performans değil; emekliliğimize yansıyan, insanca yaşayacağımız tek ücret İSTİYORUZ!

-7200 ek gösterge ve yılda 120 gün yıpranma payı İSTİYORUZ!

-COVID-19’un meslek hastalığı sayılmasını İSTİYORUZ!

-Sağlıkta yeni bir şiddet yasası İSTİYORUZ!

                        ANTALYA TABİP ODASI             SES ANTALYA ŞUBESİ