0242 237 50 75

Kölelik Anlayışına HAYIR!

images_dddd

 

‘’Sağlık çalışanlarına daha fazla tükenin,

daha fazla ölün..! genelgesi’’

 İstifa,İzin, Emeklilik ..haklarımızdan Vazgeçmiyoruz, Vazgeçmeyeceğiz!

Sürecin başından beri şeffaf bir şekilde paylaşımda bulunmayan ,gizleyen,aldatmaya yönelik kamuoyu yaratanlar,

Bizler risk altındayken nitelikli koruyucu ekipman, yeterli sayıda test ve  aşı taleplerimizi yerine getirmeyenler,

Hastayken bile çalışmaya zorlayanlar,

Hastalık izni aldığımızda veya zorunlu karantina takibinde maaşlarımızı kesenler,

Emekliliğimize yansıyan insanca yaşayabileceğimiz ücret talebimizi görmeyenler,

Ek ödemeleri adaletsiz dağıtılmasına ya da hiç dağıtılmamasına müdahale etmeyenler,

Israrlı olarak ‘’Covid 19’’ ve benzeri hastalıkların meslek hastalığı olarak kabul edilmesi taleplerimize kulak tıkayanlar,

Pandemi döneminde bile sağlıkta yaşanan şiddeti görmezden gelenler,

İl pandemi kurullarında bize yer vermeyenler……..,

Şimdi ise her çalışanın yasal hakkı olan izin, istifa ve emeklilik haklarımızı gasp etmeye çalışıyorlar bizi hızla tüketmeye devam ediyorlar.

Sağlık çalışanları korunmadan toplumun korunamayacağını,

Ekonomik kaygılarla hızlı normalleşmenin süreci uzatarak daha fazla insan ve ekonomik kayba neden olacağını,

AVM, restaurant, cafe vb. toplu kullanım alanlarında kısıtlamaların kalkması, okulların yeterli tedbir alınmadan açılmasının salgını arttıracağını,

Şeffaf olmayan yanlış algı yaratmaya yönelik veriler ile salgının yönetilemeyeceğini,

Pnömoni aşılarının yeterince temin edilmesi gerektiğini,

Grip mevsimi öncesinden yeterli aşı temin edilmesi gerektiğini…defalarca söyledik.

Önerilerimiz ve uyarılarımız dikkate alınmadığı gibi sürecin yönetilmesine dahil etmemek için her türlü çabayı gösterdiler.

Başından itibaren yönetilemeyen salgın bu günde yönetilemiyor.

Yöneticiler genel popülasyonda en az 10 kat daha fazla risk altında olan çalışanlarını korumak amacıyla tam olarak koruma sağlamalı ;dinlendirerek ,kademeli çalıştırma yöntemlerini araştırmalıdır.

Tam tersine sağlık çalışanlarını daha çok çalıştırarak ve en doğal haklarını engelleyerek bir şeyler yapılıyor algısı yaratmaya çalışıyorlar. Bu yaklaşım Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA imzasıyla 81 ile genelge göndererek somutlaştırıldı.

‘’Yönetemiyorsunuz ,Tükeniyoruz’’ başlığı ile yaşadığı olumsuz ve zor koşulları haykıran bizlere adeta biraz daha tükenin dercesine tüm özlük haklarımızı kısıtlayacak tedbirler ?!!l getirildi. Bu güne kadar sağlık çalışanlarına verdiği hiçbir olumlu sözü yerine getirmeyen  Sağlık Bakanlığı bu gün hak gaspları yaparken yıldırım hızıyla çalışıyor.

Çalışma koşullarının acilen düzeltilmesi , sağlık çalışanlarının korunması değişen koşullara göre sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması yönetimlerin sorumluluğu ve görevidir.

Bizlere biraz daha fazla tükenin,daha fazla ölün..! diyen kölelik genelgesini kabul etmiyoruz.

Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu