0242 237 50 75

Komisyonlar

Gıda Krizi ve Çocuklar

6 Aralık 2022 Salı günü Halk Sağlığı ve Sağlık Politikaları Komisyonu toplandı. Toplantıyla birlikte Dr. Bülent Şık‘ın konuşmacı olduğu “Gıda Krizi ve Çocuklar” konulu söyleşi

Devamı »

Kadına yönelik şiddet paneli 2022

Antalya Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu’nun da düzenleyicileri arasında yer aldığı “Kadına Yönelik Şiddet! Ne Kadar Farkındayız” konulu panel Antalya Barosu’nda yapıldı.

Devamı »

Gıda Krizi ve Çocuklar

Derinleşen yoksulluk ve eşitsizlik her geçen gün gıda güvencesini ortadan kaldırmaktadır. Bu durum en çok kaçınılmaz olarak gelişme dönemindeki çocukları etkilemektedir. Sağlık hakkını örseleyen bu

Devamı »

TTB İSİH Kol Toplantısı Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Kolu toplantısı, 13 Kasım 2022’de TTB’de yapıldı. Toplantıya Ankara (3), Antalya (1), Bursa (2), Diyarbakır

Devamı »