0242 237 50 75

Dr. Kamil FURTUN’u Özlemle Anıyoruz!

images_foto2016_Dr_Kamil_Furtun_Salkta_iddete_Son-2

Hekime yönelen şiddet, her geçen gün katlanarak artan

Meslektaşımız Dr. Kamil Furtun, 29 Mayıs 2015’de Samsun’da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Meslektaşımızı aramızdan ayrılışının dördüncü yılında özlemle anıyoruz.

Hekime yönelen şiddet, her geçen gün katlanarak artan toplumsal şiddetin sağlık alanına yansımasıdır. Toplumsal yapıda derinleşen eşitsizliklerin körüklediği şiddet; sağlık hizmetlerini metalaştıran ve popülist sağlık politikaları, mesleğimizin ve hekimlerin değersizleştirilmesi gibi nedenlerle sağlık ortamında çok daha hızla yükselmektedir. Yaşamın öncelendiği mekanlar olarak sağlık kurumları, sağlık çalışanlarının yaşamlarının ellerinden alındığı yerler haline gelmiştir.

Şiddet ortamında hizmet üretmenin sürdürülebilirliği her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Bir yandan sağlığı ticarileştiren politikalardan vazgeçilerek hak olarak gören politikalara sahip çıkılması, diğer yandan sağlık çalışanlarının yaşamlarının korunabilmesi için caydırıcı yasal düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi gerekliliğini bir kez daha vurguluyoruz.

Antalya Tabip Odası
Yönetim Kurulu