0242 237 50 75

Dünya Mülteci Günü

images_duyuru_multeci-gunu

Hekimler olarak, göçmenlerin sağlık açısından en savunmasız grupta olduklarının bilinciyle

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 2001 yılında, 20 Haziran’ı “Dünya Mülteci Günü” olarak ilan etmiştir. Farkındalık yaratmaya yönelik bu girişime karşın 17 yılda dünya üzerinde yüzbinlerce insanı göçe zorlayan, yerinden eden çok sayıda çatışma, afet, katliam, yoksulluk, küresel iklim değişikliklerinin yarattığı olumsuzluklar yaşanmış ve yaşanmaktadır. Bugün dünyadaki toplam göçmen ve sığınmacı sayısı dünya tarihindeki en yüksek sayıya ulaşmıştır, yaklaşık 70 milyon insan göçmen konumundadır.

Türkiye dünyada en çok göç alan ülke durumundadır. Ülkemizdeki göçmenlerin çoğu, 3 milyondan fazla olmak üzere, Suriyelilerden oluşmaktadır.

Göçmenlerin çoğunun kötü barınma koşullarında ve en temel insan haklarından yoksun yaşamaları, yaşadıkları ortamlarda cinsel istismar, şiddet, bazı bulaşıcı hastalıkların yüksek düzeylere ulaşması, hukuki statülerinin oluşturulmaması son derece kaygı vericidir

Mülteci sorununa ilişkin gerçek çözüm; savaş ve çatışmaların bitirilmesi, eşitsizliklerin ortadan kaldırılması ve böylece insanların evlerine geri dönebilmelerinin olanağının yaratılmasıdır.

Ancak yaşanan süreçte hekimler olarak, göçmenlerin sağlık açısından en savunmasız grupta olduklarının bilinciyle; barınma, beslenme, düzenli sağlık bakım ve hizmetleri, insanlık onuru gibi gereksinimlerinin karşılanması, istismar, ihmal ve sömürü gibi durumların önlenmesi konularında taraf olmamız ve sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerektiğini hatırlatırız.

Göç yollarında hayatını kaybeden binlerce insanı da saygıyla anıyoruz.

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu