0242 237 50 75

Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin

29_may

Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr.Taha Karaman, 29 Mayıs 2022 Pazar günü “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin” temalı Ankara mitingine güçlü bir şekilde katılım sağlamak için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) çağrısıyla, akademisyeni, uzmanı, asistanı, pratisyeni, aile hekimi, işyeri hekimi, tıp öğrencisi, stajyeri, intörnü, genci, yaşlısı, çalışanı, emeklisi; tüm hekimler, tüm sağlık çalışanlarıyla 29 Mayıs’ta Ankara’da “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin” mitinginde bir araya gelecekler.

Antalya’dan da güçlü bir katılım için çalışmalara başladıklarını belirten Prof. Dr. Taha Karaman, başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarını ziyaret ederek mitinge katılmaya davet edeceklerini söyledi.

Taleplerimiz hepimiz için
İnsanların yaşamı ve sağlığı için verdiğimiz emeği o gün tüm haklarımız için, halkın sağlık ve sosyal hizmet hakkı için yan yana getirerek, mücadelelerini büyüteceklerini vurgulayan Prof. Dr.Taha Karaman, Antalya halkına çağrı yapan “Gelin hep birlikte sağlığımıza, yaşamlarımıza sahip çıkalım. Taleplerimiz sizin için, hepimiz için” dedi.

Ankara’yı kendi rengimize, beyaza boyayacağız
“Haklarımızı alana kadar mücadeleyi daha da yükselteceğiz” demiştik, sözümüzün arkasında duracağız. Bu kapsamda; 29 Mayıs’ta Ankara’da “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin” Mitingi’nde tüm sağlık emek-meslek örgütleri olarak el ele, omuz omuza, tüm yurttaşlarımızla birlikte Türkiye’nin dört bir yanından gelerek Ankara’yı kendi rengimize, beyaza boyayacağız.

Biliyoruz, dönüştürme gücümüz var. Haklarımızı alana kadar, her canlı nitelikli ve sağlıklı bir yaşama erişene kadar mücadeleye devam edeceğiz.

Emek Bizim, Söz Bizim, Sağlık Hepimizin
Halkın Sağlık Hakkı İçin, Haklarımız için Mücadeleye Devam

Çoklu krizlerin yaşandığı bu dönemde sağlıkta yaşanan kriz de günden güne derinleşmektedir. Pandemide bilimden uzak yaklaşımlar, sağlık hizmetlerinin ertelenmesi ve sağlıksızlık üreten bu sağlık sistemi bugün toplumun sağlığa erişiminde çok ciddi sorunlar yaratmaktadır. Evlerde oluşan sanal kuyruklar, aylarca sonrasına alınabilen randevular, gittikçe artan kalemlerle cepten ödemeler, kamusal sağlık hizmetlerini tüketen düzenlemeler ile özel hastanelere teşvik, sağlıkta eşitsizlik tüm topluma “artık yeter” dedirtmiştir.

Toplumun bu sağlık krizinde yaşadığı sorunlar, bizleri; şifa vermek için, sağlıklı bir toplum için bu meslekleri seçenleri, sürekli bir sağlıksızlık dayatan, bununla beslenen sistemin içinde yetememe hissi ve tükenmişlik ile karşı karşıya bırakmıştır. Sağlık sisteminin getirdiği olumsuzlukların toplumun sağlığına daha az yansıması için her birimizin emeği, özverisi ve çabası da katlanarak artmaktadır. Koruyan değil hastalık üreten bu sistem daha fazla hasta, daha fazla hastalık ile kar etmeyi hedeflerken, bizlere de mesleki tatminsizlik, daha yoğun geçen çalışma saatleri, daha uzun mesailer, daha büyük duygusal yük olarak yansımaktadır. Tüm bu emek yoğun çalışmaya karşılık her geçen gün haklarımız daha fazla gasp edilmektedir.

Uzun süredir sağlıkta yürüttüğümüz mücadele sonrası çeşitli vaatlerde bulunan iktidar ne yazık ki bizi şaşırtmamış; zaten yetersiz olan bu vaatlerinin bile hiçbirini yerine getirmemiştir. Ne özlük haklarımızda bir iyileşme yapılmış ne sağlıkta şiddeti ortadan kaldıracak önlemler alınmış, bırakın önlemeyi sağlığın üretimindeki emekleri görünmez kılınan veteriner hekimler sağlıkta şiddet kapsamında dahi değerlendirilmemiş, halkın sağlığını önceleyen adımlar atılmamıştır.

Bizleri yoksulluk sınırının altına mahkûm edenler, Bağ-Kur ve SSK başta olmak üzere emeklileri açlık sınırının altında ücretlerle yaşamak zorunda bırakanlar, sağlık ve sosyal hizmetler çalışanlarını kölelik koşullarında çalışmaya zorlayanlar, sağlık çalışanlarını dillerindeki şiddetle anıp her gün şiddetle karşı karşıya bırakanlar “Sağlık için üzerimize düşen bu” diyorlarsa; bizim üzerimize düşen de emeğimize, geleceğimize, sağlığımıza, doğasıyla, insanıyla, hayvanıyla içinde yaşadığımız bütünün yaşam hakkına sahip çıkmaktır.

“Haklarımızı alana kadar mücadeleyi daha da yükselteceğiz” demiştik, sözümüzün arkasında duracağız. Bu kapsamda; 29 Mayıs’ta Ankara’da “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin” Mitingi’nde tüm sağlık emek-meslek örgütleri olarak el ele, omuz omuza, tüm yurttaşlarımızla birlikte Türkiye’nin dört bir yanından gelerek Ankara’yı kendi rengimize, beyaza boyayacağız. Biz işyerlerinde yaşam için, sağlık için verdiğimiz emeği o gün tüm haklarımız için, toplumun sağlık ve sosyal hizmet hakkı için yan yana getirecek, mücadelemizi büyüteceğiz. Biliyoruz, dönüştürme gücümüz var. Haklarımızı alana kadar, her canlı nitelikli ve sağlıklı bir yaşama erişene kadar mücadeleye devam. Buradan topluma da çağrımızdır, gelin hep birlikte sağlığımıza, yaşamlarımıza sahip çıkalım. Taleplerimiz sizin için, hepimiz için.

Türk Tabipleri Birliği
Türk Dişhekimleri Birliği
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası
Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
Veteriner Hekimler Derneği
Tarım Orman Çevre ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası
Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası