0242 237 50 75

Tüm Emekli Sen’e Destek

images_webemeklisen

 

Tüm Emekli Sen Antalya Şubesi 29 Kasım 2020 Pazar günü saat 12:00’de Attalos Heykeli önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklaması Sendika’nın kapatılmasına yönelik hukuksuz saldırılara ve emeklileri açlık ve yoksulluğa mahkum eden 2021 bütçe yasa tasarısına karşı yapıldı. Çok sayıda parti ve demokratik kitle örgütünün temsilcilerinin desteklediği açıklamaya Antalya Tabip Odası adına Dr. Aydan İzgi ve Dr. Naci İşoğlu katıldı. Dr. Aydan İzgi konuşmasında hak arama ve örgütlenmenin anayasal olarak da kabul edilmiş temel insan haklarından olduğuna vurgu yaparak birçok emekli meslektaşımızın da üyesi olduğu Tüm Emekli Sen’in kapatılmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.