0242 237 50 75

Eşitsiz uygulama

Eşitsiz uygulama

Antalya Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Ertan

Antalya Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Ertan Yılmaz’ın “İthal Doktor” konusundaki röportajı http://www.antalyaajans.net/saglik/ithal-doktor-tepkisi-h5230.html web sayfasında yayınlandı

**İlgili roportaj ertesi gün Hürriyet Akdeniz başta olmak üzere bir çok basın organında yer aldı

İthal doktor tepkisi!
Antalya Tabip Odası Başkanı Ertan Yılmaz, yabancı hekim ithali konusunda, “Sırtım gidişti, böğrüm sancıyor diyen hastayı, Türkçeyi kıt kanaat bilen hekim nasıl anlayacak” sözleriyle teki gösterdi.

Antalya Tabip Odası Başkanı Ertan Yılmaz, Sağlık Bakanlığı’nın ‘ithal doktor’ projesini eleştirdi. Türkiye’de hekim açığının bulunmadığını ve bu söylemlerin sanal iddia olduğunu belirten Yılmaz, hekim dağılımının eşitsizliğinden kaynaklanan sorunlar yaşandığını belirtti. Hekime hak ettiği ücretin ödenmediğini, bu nedenle hekim dağılımındaki sorunların yaşanmaya devam ettiğini dile getiren Yılmaz, meslektaşlarının zorunlu hizmet yaptıkları yerlerden görev süresini tamamlayarak ayrılmak istediğini aktardı.

EŞİTSİZ UYGULAMA
Türkiye’de sayıları artsa da dağılımdaki eşitsizlik sebebiyle hekim bulma sorununun devam edeceğini belirten Yılmaz, bakanlığın ‘ithal doktor’ düşüncesinin özel hastanelerde yabancı hekimlerin çalıştırılması amacına dönük bir adım olduğunu söyledi. Hazırlık aşamasındaki uygulamayla uygun yeterlilik belgesi bulunmayan yabancı doktorların görev yapmalarına olanak sağlanmasına tepki gösteren Yılmaz, Türk hekimlerin başka ülkelerde yeterlilik belgesiyle çalışabildiğine dikkati çekti. Yılmaz, bu uygulamanın eşitsizliğe yol açacağını söyledi.

DİL SORUNU
Nitelikli, tıp eğitimi Türkiye’de eşdeğerliği olan hekimin çalışmasına itiraz etmediklerini ifade eden Yılmaz, “Yabancı doktorlar hastaların dilini kültürünü bilmeli. ‘Sırtım gidişti, böğrüm sancıyor’ diyen hastayı Türkçeyi kıt kanaat bilen hekim nasıl anlayacak” diye konuştu. Uygulama ile yabancı pratisyen hekimlerin maaşsız çalışmasının düşünüldüğünü anlatan Yılmaz, yabancı da olsa meslektaşlarına bu şekilde çalışma imkanı sağlanmasını uygun görmediklerini söyledi.