0242 237 50 75

Görünmez katil hava kirliliği

images_foto2016_aydan-yeniyuzyil

Antalya tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr.Aydan İzgi

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr.Aydan İzgi’nin YeniYüzyıl Gazetesi’nde “Görünmez katil hava kirliliği” başlığı ile bir röportajı yayınlandı

Görünmez katil hava kirliliği

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hava kirliliğini “Görünmez Katil” olarak tanımlıyor. Yapılan araştırmalarda her yıl hava kirliliğinin sebep olduğu hastalıklar yüzünden yaşamını yitiren insan sayısının 7 milyonu geçtiğini belirten Dr. Aydan İzgi, “Hekimler hastalıkları tedavi etmek kadar hastalığı ortaya çıkaran nedenlerle de savaşmalıdır” dedi.
Hava kirliliği doğal ortamda bulunan havanın kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerinin çeşitli etkenlerden dolayı insanların ve diğer canlıların yaşamlarını tehdit edecek şekilde değişikliğe uğramasıdır. Ülkemizde trafik kazaları nedeniyle her yıl 4 bin kişi hayatını kaybetmektedir. Hava kirliliği nedeniyle erken ölümlerin sayısı ise 32 bin. Yani hava kirliliği, Türkiye’de trafik canavarından 8 kat daha fazla insanın ölümüne neden olmaktadır. Dr. Aydan İzgi hava kirliliği nedenlerini, sebep olduğu sağlık sorunlarını ve bu kirliliğin önüne geçebilmek için neler yapılması gerektiğini anlattı.

İnsan faaliyeti sonucu kirlilik

Hava kirliliğine başlıca evsel ısınma için kullanılan katı yakıtların neden olduğunu aktaran İzgi, “Trafik, kömürlü termik santraller, endüstriyel kaynaklı kirlilik gibi insan faaliyetleri sonucu oluşan kirleticiler ile orman yangını, yanardağ patlaması, çöl kumları gibi doğal kaynaklı kirleticiler hava kirliliğine neden olmaktadır. Türkiye’de ve dünyada sağlığa en çok olumsuz etki yapan kalp damar sistemi hastalıkları, inme ve solunum sistemi hastalıkları hava kirliliği ile doğrudan ilişkilidir” şeklinde ifade etti.

Ciddi hastalıklara neden

Yapılan araştırmalarda hava kirliliğinin akciğer kanserine bağlı ölümlerin yüzde 36’sının nedeni olduğunu belirten İzgi, “KOAH’a (Kronik Tıkayıcı Akciğer Hastalıkları) bağlı ölümlerin yüzde 35’inin, inmeye bağlı ölümlerin yüzde 34’ünün ve kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin yüzde 24’ünün sorumlusunun da hava kirliliği olduğunu işaret etti. İzgi, “Uzun süreli hava kirliliğine maruz kalmak, kalp damar hastalıklarında artışa, pıhtı oluşumuna ve kalpte ritim bozukluklarına da yol açar” diyerek ciddi hastalıklarının nedeni olabileceğini gösterdi.

Erken doğuma sebep oluyor

Hava kirliliğinin inme hastalığının yanı sıra pek çok nörolojik hastalık açısından da risk oluşturduğunu kaydeden İzgi, “Alzheimer, Parkinson, Migren ve Epilepsi gibi hastalıkların ortaya çıkmasında veya atakların görülmesinde etkili olmaktadır. Ayrıca erken doğum ve düşük doğum ağırlığı gibi doğuma ilişkin süreçlerde de olumsuz etki gösterebilmektedir. Fosil yakıtlardan kaynaklanan bazı maddelerin çocukların zihinsel gelişimini etkilediği belirtilmektedir. Hava kirliliğinin sperm kalitesini bozduğu da saptanmıştır” diye konuştu.

Kirli hava soluyoruz

DSÖ, her 10 insandan 9’nun, yani dünya nüfusunun yüzde 90’nın kirli hava soluduğunu belirtmektedir. Buna ilişkin açıklamasında İzgi, “Düşük ve orta gelirli ülkelerde nüfusun yüzde 97’si sağlıksız havaya maruz kalırken, yüksek gelire sahip ülkelerde bu oran yüzde 49’lardadır. Yaşam ile nefes almak arasındaki doğrudan bağ göz önüne alındığında bu oranlar, hava kirliliğinin insan üzerindeki vahim etkisini ifade etmektedir. Temiz hava soluma en temel insan hakkıdır” ifadelerine yer verdi.

Çözüm basit

Hava kirliliğinin azalması için tedbirler alınabileceğini aktaran İzgi, “Evlerin ısıtılmasında kalitesiz yakıt kullanımının önlenmesi, toplu taşımanın artırılması, termik santrallerde filtreleme sistemlerinin kullanılması başlıca önlemler olarak sayılabilir. Toprak kirliliğinin önlenmesi için plansız kentleşmenin, evsel ve tehlikeli atıkların düzensiz depolanmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Atıkların bertaraf edilmesi yerine geri kazanımı, tekrar kullanımına önem verilmelidir. Doğal kaynak ve doğal yaşam alanlarının korunmasına dikkat edilmelidir” diye belirtti.

Nefesiniz cebinizde

Son olarak hava kirliliğinin kişisel takip edilebileceğinin bilgisini veren İzgi, “Bir uygulama bilgisinden bahsetmek istiyorum. Türk Toraks Derneği tarafından Türkiye’nin tüm illerinin takip edilebileceği “Nefesiniz Cebinizde” adlı bir aplikasyon hazırlanmıştır. Bu aplikasyonla Android ve İOS cep telefonlarınızla yaşadığınız yerdeki havanın kirlilik durumunu öğrenebilirsiniz” sözlerine yer verdi.

http://akdenizdeyeniyuzyil.net/haber-gorunmez-katil-hava-kirliligi-22629.html

HAZEL BERKALP (ÖZEL)