0242 237 50 75

Güney İlleri Tabip Odaları İşyeri Hekimleri toplantısı

methanakbulut-adana1

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Kolu Yürütme Kurulu, 24 Temmuz 2022 Pazar günü Güney İlleri Tabip Odaları bölgesindeki işyeri hekimleri ile Adana’da bir araya geldi.

Adana Tabip Odası salonunda düzenlenen toplantıya TTB İSİH Kol Başkanı Dr. Metehan Akbulut, Kol yürütme kurulu üyeleri Dr. M. Celal Mestcioğlu, Dr. Kamiran Yıldırım, TTB Merkez Konsey 2.Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten ve Adana Tabip Odası Başkanı Dr.Selahattin Menteş ile Adana ve Mersin Tabip Odaları bölgesinden 15 işyeri hekimi katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Dr. Metehan Akbulut, TTB İSİH Kolu olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek bölgeye asıl olarak işyeri hekimlerini dinlemek, görüşlerini, önerilerini almak için geldiklerini söyledi. İşyeri hekimlerinin, tabip odalarının İSİH komisyonlarında ve TTB İSİH Kolu’nda eşit söz ve karar sahibi olması gerektiğinin altını çizen Akbulut, “Ortak birikim ile mesleki değerlerimiz çevresinde dayanışmayı artırarak, emeğimize, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkan bir süreci hep birlikte örmek istiyoruz. Bu amaçla TTB İSİH Kolu olarak işyeri hekimleriyle bulundukları illerde/bölgelerde toplantılar yapıp, sorunları ve çözüm önerilerini ve yapmamız gerekenleri ortaklaştırmaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

TTB Merkez Konsey 2.Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten yaptığı konuşmada TTB’nin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek pandemi ve sağlık alanında yaşanan şiddete vurgu yaptı. Gündemlerinde işyeri hekimlerinin sorunlarının da önemli bir yer tuttuğunu, TTB İSİH Kolu ile birlikte koordineli olarak çalışma yürüttüklerine vurgu yaptı.

TTB İSİH Kol yürütme kurulu üyesi Dr. M. Celal Mestcioğlu , ÇSGB den gelen işyeri hekimliği datalarının tabip odalarına 2022 başında gönderildiğini hatırlatarak gelen verilere dayanarak çıkan sonuçları ile ilgili bir sunum yaptı.

Toplantıda söz alan işyeri hekimleri sorunlarının tüm ülkedeki işyeri hekimlerinin yaşadığı sorunlardan farklı olmadığını belirterek, her zamankinden daha fazla bir arada olmaya ve örgütlü davranmaya ihtiyacımız olduğu vurgusu yaptılar.

Yapılan konuşmalarda:

-İşyeri hekimlerinin tabip odalarına üyeliğinin sağlanması için çalışma yapılması,

-Üye olmamakta ısrar eden hekimlere yaptırımlar uygulanması,

-İktidarın düzenlemeleri sonucu örneğin; işçi sağlığı ve işyeri hekimliği alanında tabip odasının sözleşmeleri onaylama zorunluluğunun ortadan kaldırılmasıyla işyeri hekimleriyle tabip odalarının arasındaki bağın son yıllarda zayıfladığı

-OSGB’ler arasındaki rekabetinde işyeri hekim ücretlerinin gerilemesinde rol oynadığı,

-Tabip odalarında örgütlenmenin ve mücadele etmenin dağınık çoklu patronu olan, değişik iş kollarında çalışan işyeri hekimleri için önemli bir mevzi olduğu, .

-Mesleki Sağlık Sigortasının yetersizliği ve kifayetsizliğinin işyeri hekimlerine ek bir mali yük getirdiği,

-OSGB’lerin iş yaşamına girdiği 2012’den bu yana iş cinayetlerinde azalma olmadığı gibi meslek hastalıklarının önlenmesi bir tarafa teşhisinde katkı sunmadığı,

– 50’ nin altında işçi çalıştıran az tehlikeli işyerlerinde ki işe giriş-periyodik muayenelerde sorunlar yaşandığı, sistemi kurgulayanların hekim-vatandaş çatışmasını yarattığı ve bundan nemalandığı aile hekimleri ile işyeri hekimlerinde bundan tüm sağlık sistemi gibi zarar gördüğü,

-İşyeri hekimleri TTB’nin belirlediği asgari ücretin çok altında ücretlerle çalıştırıldıklarını,

-Ek-2 formunun ihtiyaca yanıt vermediğini

-Tabip odalarının sözleşmelerde taraf olması gerektiği ve  alanda mutlaka denetleme yetkisi olması gerektiği,

aktarılarak beklenti ve çözüm önerilerini dile getirdiler.