0242 237 50 75

Haklı Talebimiz

Haklı Talebimiz

Yine hekime ve sağlık çalışanına yönelik şiddet haberi ile sarsıldık.

ŞİDDETİ KANIKSAMAYACAĞIZ. HAKLI TALEBİMİZİ YILMADAN HAYKIRACAĞIZ.

Yine hekime ve sağlık çalışanına yönelik şiddet haberi ile sarsıldık.Yaşam hakkımızı tehdit eden, mesleğimizi gereği gibi yapmamızı engelleyen şiddetle her an karşı karşıyayız. Yapılmak istenen gibi şiddeti kanıksamayacağız. Her seferinde biraz daha yüksek sesle haklı talebimizi yılmadan haykıracağız.

Bu sefer şiddet 24.03.2019 tarihinde Antalya Akdeniz Şifa Hastanesi’nde yaşanmıştır. Olayın geçtiği hastanede meslektaşlarımızı ziyaret ederek aldığımız bilgilere göre kendisine hastanın sağlığı açısından önemli olan bir tıbbi uyarı yapılması nedeniyle bir hasta yakını tarafından, sağlık çalışanı sözel şiddet ve tehditlere maruz kalmıştır. O an sorumlu çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı hekimin sağlık çalışanını güvenli bir yere aldıktan sonra olayın ne olduğunu anlamak için hasta yakınına sorunun ne olduğunu sormasıyla şiddet meslektaşımıza yönelmiştir. Sadece ve sadece hastasının sağlığını ilgilendiren zorunlu tıbbi uyarı yapılması gerekçe gösterilerek meslektaşımızın yakalarından tutulmak ve hırpalanmak suretiyle, kurşun yağdıracağını, onu mahvedeceğini, işinden attıracağını… ifade eden tehditlerle devam eden şiddet, olaya müdahale eden görevliler gelen kadar devam etmiştir.

Beyaz kod uygulaması yapılmış ve yasal süreç hekim arkadaşımız tarafından başlatılmıştır.

Hekimlere yönelik silah kullanarak yaşamına kast edeceğini ifade eden tehditkar saldırılar neredeyse olağan hale gelmiştir. Tüm kamuoyunun bildiği gibi bazen direkt silah kullanılarak tehdidi aşan boyutta vahşice meslektaşlarımızın canlarına kıyılmıştır.

Hekimleri ve diğer sağlık çalışanlarını küçük düşüren, hedef gösteren, aşağılayan ve toplumu kışkırtan bilinçli söylemler elbette ki şiddetle somutlanacaktır.

Her seferinde tekrarlamaktan bıkmayacağız. Çıkarttığınız sözde sağlıkta şiddet yasasına kanmadık kanmayacağız. Çıkartılan yasa şiddet uygulayanları koruma yasasıdır. Toplumu ve sağlık ortamını yanıltma yasasıdır.

Acilen Türk Tabipleri Birliğinin hazırladığı ”sağlıkta şiddet yasa tasarısı” yasalaşmalıdır. Her zaman olduğu gibi tek vücut meslektaşlarımızın yanındayız. Sürecin yakın takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

Saygılarımızla,

Dr. Naci İŞOĞLU
Genel Sekreter
Yönetim Kurulu a.