0242 237 50 75

Hasta yaratılmak istendi

images_yonetim_nursel-sahin

 Hastalıkların önlenmesinden çok hasta yaratılmaya özendirildi.

 

11 Nisan 2019 tarihinde Akdeniz Gerçek  gazetesinde yayınlanan röportaj

Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin, AKP’nin Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı eleştirdi, “Hastalıkların önlenmesinden çok hasta yaratılmaya özendirildi. Hastanelere giden hasta sayısı arttırılmak istendi. Bu sistem ulaşılabilirliği arttırmış gibi görünüyor ama kaliteli hizmet anlamına gelmiyor. Anne ölümleri, çocuk ölümleri azalmadı” dedi.

‘Hasta yaratılmak istendi’

AKP hükümetinin her fırsatta “Sağlıkta çağ atladık” diye açıkladığı Sağlıkta Dönüşüm Programı’yle ilgili Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin ile görüştük. Akdeniz Şahin, Gerçek Gazetesi’ne yaptığı açıklamalarda “Hastalıkların önlenmesinden çok hasta yaratılmaya özendirildi. Hastanelere giden hasta sayısı arttırılmak istendi. Bu sistem ulaşılabilirliği arttırmış gibi görünüyor ama kaliteli hizmet anlamına gelmiyor. Bizim anne ölümlerimiz azalmadı, çocuk ölümleri azalmadı. Aşılama oranları artmadı yani programın iyi hizmete dayalı karşılığı olmadı” dedi.

‘KIŞKIRTILMIŞ SAĞLIK HİZMETİ ÖZENDİRİLDİ’

Şahin, sağlıkta Dönüşüm programını Tabipler Odası’nın ilk günden beri eleştirdiğini aktarırken, “Bu programın iddiası bütün sosyal güvenlik kurumlarının birleştirilmesiyle hastaların her yere başvurabilmesi herhangi bir fark ödemeden kolaylıkla tedavi edici hastanelere ulaşması yönündeydi. Kışkırtılmış bir sağlık hizmeti özendirildi” dedi.

Türkiye’nin sağlığa en az pay ayıran ülkelerden biri olduğunu aktaran Şahin, “Bir yıl içerisinde vatandaşın sekiz dokuz kere hekime başvurmasıyla Avrupa’da üst sıralara ulaşıldı. Kışkırtılmış sağlık hizmetleri düzeninde acillere çok fazla başvuru oldu. Vatandaş hem çabuk ulaşmak istedi hem de katkı paylarını vermek istemedi. Çünkü biz aynı zamanda acillerimiz 24 saat açık olacak demiştik. Hastalıkların önlenmesinden çok hasta yaratılmaya özendirildi. Hastanelere giden hasta sayısı arttırılmak istendi. O yüzden vatandaş çok başvurdu” ifadelerine yer verdi.

ORANLAR RECETEYE YANSIMADI
Hastaneye ulaşan vatandaş artmasına rağmen yazılan reçetelere geri dönüşün aynı oranda olmadığını söyleyen Şahin, bu durumu gereksiz yere hekim kullanımı olarak adlandırdı. Hekimlerin daha çok hastaya bakma yükümlülüğünde bırakılmasıyla birlikte iş gücünün beş kat artığını dile getirirken, “
Dolayısıyla hekimlerde yılgınlık tükenmişlik sendromları çok görüldü, intiharlar oldu. Çeşitli etik sorunlar çıktı. Sağlıkta dönüşüm ve performansa dayalı hizmet tüm bu tedavi edici muayene ameliyatta ciddi artışlara sebep oldu. Çünkü hekimlerin ücreti de hastanelerin gelirleri de buna bağlandı. İyi hekimlik yapılmamıştır” şeklinde açıklamalarda bulundu.

‘İYİ BİR İLETİŞİM ENGELLENDİ ‘
Şahin, hastalara ayrılan sürenin beşer dakika olması, başka bir merkezden randevu verilmesi ve hastanelerde dijitalleşmeyle birlikte belirli zaman aralıklarıyla hastaların hekim odalarına çağırılmasını eleştirdi.

Şahin konuyla ilgili olarak, “ Bütün bunlar hekim hasta arasında iyi bir iletişim güvenli bir iletişim kurulmasını engellediği gibi muayene zamanını da tedaviyi anlatma zamanını da çalmış oldu. Dünya Hekimler Birliği’nin de Türk Tabipler Birliği’nin de önerdiği en az yirmi dakika ayırmak bu sistem içerinde gerçekleşemedi. Bu sistem ulaşılabilirliği arttırmış gibi görünüyor ama kaliteli hizmet anlamına gelmiyor” ifadelerine yer verdi.

‘ANNE ÖLÜMLERİMİZ AZALMADI’
Son düzenlemelerle birlikte aşı retleri ve enfeksiyon hastalıklarında artışlar olduğunu dile getiren Şahin, “ Kışkırtılmış şeylerle sağlık alanında para harcandı ama biz onarı boşa harcanmış sayıyoruz. EMAR sayıları, teknoloji kullanımı çok arttı ama bu bizi iyileştirmedi. Bizim anne ölümlerimiz azalmadı, çocuk ölümleri azalmadı. Aşılama oranları artmadı yani karşılığı olmadı. Artık sağlık ticarileştirildi, metalaştırıldı. Sağlığı, alıp satılır bir şey haline getiriyorsunuz. Bir ihtiyaçtan çok bir tüketim malzemesi olarak görülüyor. Biz sonuna kadar da eleştiriyoruz” dedi.

İŞ BIRAKMA EYLEMLERİ DEVAM EDECEK
Şahin son olarak sağlık çalışanlarına ve hekimlere uygulanan şiddetle ilgili olarak ise şu ifadelere yer verdi:

“Sağlıkta şiddetle ilgili Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile 11 Nisan’da bir randevusu var. Eğer bu görüşmeden sonuç alınmazsa 17 Nisan’da birinci basamakta ki aile hekimleri arkadaşlarımızdan iş bırakma eylemi gündeme gelecek. Aile hekimleri raporlar ve reçete talepleriyle daha çok şiddete maruz kaldılar. Genel görev yapmama ve iş bırakma eylemleri olacak. Hekime itibarin ve değersizleştirilmenin bir an önce son verilmesini istiyoruz. Hekim hasta ilişkisinin güvenli ortamlarda ve yeterince iyi hekimlik kurallarına göre yönetilmesini istiyoruz.” Dilara Açikyildiz