0242 237 50 75

Hekimin kusurlu davranış nedenleri

images_img1_hkmsrm

Prof. Dr. Zerrin Erkol ‘un konuşmacı

Prof. Dr. Zerrin Erkol ‘un konuşmacı olduğu “Hekimin Hukuki Sorumluluğu ve Tıbbi Uygulama Hataları” konulu panel Antalya Tabip Odası’nda yapıldı.

FOTOĞRAFLAR İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı görevi yanısıra Adli Bilimciler Derneği Sağlık Hukuku Komisyon Başkanlığı görevini de yürüten Prof. Dr. Zerrin Erkol’un yaklaşık iki buçuk saat kesintisiz süren sunumunu hekimler ilgi ile izledi.

Hekimin sorumluluğu var
Prof. Dr. Zerrin Erkol her meslek grubunda olduğu gibi, hekimlerin de mesleki uygulamalarında yaptıkları ya da yapmadıklarından sorumlu olduklarını söyledi.

Sağlık çalışanlarının yaptıkları tıbbi uygulamalardan sorumlu tutulmamaları için, bulundukları ülkenin ve bilimin gerektirdiği asgari koşullara uyma zorunlulukları olduğunu ifade eden Prof.Dr.Erkol öyle devam etti:

“Mesleki uygulamaları sırasında; yürürlükteki yasal düzenlemelere, etik ilkelere, tanı ve tedavi standartlarına, uymadıkları takdirde cezai ve hukuki sorumlulukları gündeme gelecektir. Yasaları bilmemek mazeret kabul edilmemektedir. Malpraktis, kelime anlamı olarak ‘hatalı uygulama’ demektir. Dünya Tabipler Birliği, tıbbi malpraktisi sağlık mesleği mensubunun tedavi sırasında kusurlu hareketi ile standart uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği, hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zarar olarak tanımlamaktadır. TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları: Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi, hekimliğin kötü uygulanması, tıbbi uygulamalarda sorumlu tutulabilmek için; eylem hukuka aykırı olmalı, kusur bulunmalı, zarar oluşmalı, oluşan zararla kusur arasında sebep-sonuç ilişkisi bulunmalıdır.”

Hekimin kusurlu davranış nedenleri
Hekim tarafından; yeterince zaman ayrılmadığı, dinlenilmediği, yeterince açıklama yapılmadığı, anlayış gösterilmediği, kendisinin ya da ailesinin anlaşılmadığı, hekimin yetersizliğinden şikayetçi olunduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Erkol, “Hekimin kusurlu davranış nedenleri; baskı altında uzun süre çalışmak, yetersiz dinlenme, çok sayıda hastaya bakmak zorunda olmak ve küçük hataların birikmesi gibi unsurlardır. Bugün hekimleri en çok rahatsız eden konunun sağlık kuruluşunun organizasyon kusurlarının da kendilerine mal edilmesi olduğu belirtilmektedir. Tıbbi hatanın görünür yüzü olarak hekim görülmekte, sistemin ve organizasyonun hataları sorgulanmamaktadır” diye konuştu.

Paneli organize eden Antalya Tabip Odası Sağlık Hukuku Komisyonu Başkanı Dr.Fatmagül Aslan  bu tip eğitim etkinliklerini süreceğini ifade ederek panelin sonunda katkılarından dolayı Prof. Dr. Zerrin Erkol’a teşekkür ederek çiçek takdim etti.