0242 237 50 75

Her şeye rağmen

images_img1_tipduny

Antalya Tabip Odası Başkanı

Antalya Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Ertan Yılmaz’ın Tıp Dünyası Haziran 2014 sayısında mesajı yayınlandı.

Her şeye rağmen umutluyuz
İnsanlığa, halkımıza, mesleğimize ve hekimlere, yönelik olarak sistemin reva gördüklerine baktığımızda güzel sözler söylemek ne yazık ki olası değil. Ülkemizde yaşanan olumsuzluklar sağlık ortamına, sağlık ortamında yaşadığımız bütün olumsuzluklarda olduğu gibi mesleki ortamımıza yansıyor.

Hekimlerin büyük bir çoğunluğu yarının ne olacağını bilemez durumda. İyi ve nitelikli hekimlik yapmak gittikçe zorlaşıyor. Gelecek belirsizleştiriliyor, umutsuzluk arttırılıyor tam bir çaresizlik ve teslimiyet hakim kılınmak isteniyor. Hipokrat yeminimizle başlayan hekimlik yolculuğumuzun, “olmak ya da olmamak” repliğini yazan William Shakespeare’le buluştuğu bir evresindeyiz.

Yine hepimiz çok iyi biliyoruz ki “Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu,” cümlesi “Boyun mu eğeceğiz, korkup teslim mi olacağız, silahlarımızı alıp itiraz mı edeceğiz.” şeklinde devamı ediyor.

Bunu bildiğimiz için birlikteyiz ve mücadele ediyoruz. Bu süreçte en büyük silahlarımızdan birisi tabip odalarımız ve üst örgütü TTB.

Evet umutluyuz. Çünkü:

İyi ve onurlu hekimlik için büyük bir inanç ve kararlılığımız var.
İnsan yaşamına adanmış mesleğimizden de aldığımız büyük bir gücümüz var.
Geçtiğimiz yıl bu günlerde hep birlikte yürüttüğümüz başta Gezi Direnişi’nin yarattığı umut dalgası ve yeni imkânların araladığı kapılar var.
…..
ve her şeyden önce kendimize güveniyoruz.
Sağlığın değersizleştirildiği, bir ülkede iyi ve onurlu hekimlik mücadelemizde hepimize kolay gelsin

Prof.Dr.Ertan Yılmaz
Antalya Tabip Odası Başkanı