0242 237 50 75

HSM TOPLANTISI

HSM TOPLANTISI

Dr. Nimet Altın HSM’ler ile ilgili toplantı notlarını

23.03.2016 tarih 2016/5 sayılı genelge tartışılmıştır.Genelgenin tamamından anlaşılacağı üzere HSM’ler tamamen aile hekimlerinin nöbet tutturabilmek amacıyla tasarlanmış  olup HSM’lerde tutulması istenen nöbette verilecek sağlık hizmetlerinin tanımı yapılmamıştır. Söz konusu sağlık hizmeti koruyucu, tedavi edici ya da acil, adli sağlık hizmetlerini kapsayacak mıdır ? bizim düşüncemize göre acil ve adli sağlık hizmetleri bunun dışında Toplantı 26.04.2016 tarihinde saat 18.00’de odamızda yapılan toplantıda bırakılmalıdır.

 Özellikle acil sağlık hizmetlerinin 1.basamak sağlık kurumlarında değil; 2. Ve 3. basamak sağlık kuruluşlarında verilmesi daha uygundur. HSM’lerde nöbet tutacak sağlık personelinin özlük hakları korunmamıştır. Tutulacak nöbetler nasıl ücretlendirileceği belirtilmemiştir. Bunun yanısıra HSM’lerin kurulacağı binaların fiziki şartları tanımlanmamış olup herhangi bir standardaoturtulamayacağı açıkça bellidir.

HSM lerde tutulacak nöbet sırasında güvenlik sorununun nasıl çözümleneceği belirtilmemiştir.

Bütün bunlar göz önüne alındığında HSM’lerin açılması sağlık ortamında tambir karmaşaya yol açacaktır.