0242 237 50 75

Hukuksuzluğa ve yasa dışılığa asla teslim olmayacağız

akbulut_metehan_antalya

Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Metehan Akbulut, Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Ekim 2022’de Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yapılan ve muayenehanesi olan hekimlerin mesleklerini serbestçe yapabilmelerini engelleyip hastaneler zincirinin sömürüsüne terk eden düzenlemelere karşı dava açtıklarını söyledi.

Getirilen yönetmeliğin baştan sona Anayasa ve yasaları yok saydığını hekimlerin serbest çalışma hakkını ortadan kaldırdığını belirten Dr. Metehan Akbulut hekimlere ve haklarına darbe indiren düzenlemenin kabul edilemez olduğunu ve hekim hakları için sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

…….

Antalya Tabip Odası 6 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan ve serbest çalışan tüm hekimlerin çalışma ve hekimlik yapma haklarını gasp eden, Özel Hastaneler Yönetmeliğine karşı Danıştay 10.Dairesinde dava açtı.

Bu yönetmelik, öğretim üyesi hekimlerin özel hastanelerde çalışmasında izin koşulu getirmekte, serbest çalışan uzman hekimler açısından ise özel hastanelerin kadro sayısında % 15’lik sınırlama getirip, onların fiilen hekimlik yapmalarının zeminini ortadan kaldırmaktadır.

Diğer taraftan kendi hekimini seçen, tedavi ücretini cebinden karşılayan ve özel hastanede tedavisini gerçekleştiren hastanın tüm bilgilerinin Sağlık Bakanlığına gönderilmesini mecbur bırakmakta, hasta mahremiyetini hastanın rızası ve bilgisi dışında zorla elinden almaya çalışmaktadır.

Anayasa’nın 48.maddesi serbest çalışma hakkını korumakta, 20.maddesi ise kişisel verilerin rıza olmaksızın paylaşılamayacağını ifade etmektedir.

Aynı şekilde 1219 s. yasa, hekimlik mesleğinin serbestçe yerine getirilmesi esasına dayanmaktadır.

Bu yönetmelik hekim ile hastane arasında yazılı hizmet sözleşmesi yapılmasını ve Bakanlığa verilmesini zorunlu kılmakta oysa, Borçlar Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu hizmet sözleşmesinde herhangi bir şekil şartı getirilemeyeceğini ifade etmektedir.

Getirilen yönetmelik baştan sonra Anayasa ve yasaları yok saymış, hekimlerin serbest çalışma hakkını ortadan kaldırmıştır.

Bu hukuksuzluğa ve yasa dışılığa asla teslim olmayacağız.