0242 237 50 75

“İklim Krizi: Dünü -Bugünü”

WhatsApp Image 2023-03-08 at 17.16.13

Değerli Meslektaşlarımız;

Antalya Tabip Odası Halk Sağlığı ve Sağlık Politikaları Komisyonu aylık olağan toplantısını 07 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirdi. Toplantıda Dr. Hakan Şahin “İklim Krizi: Dünü -Bugünü” başlıklı bir sunum yapmıştır.

Sunumda iklim krizinin tanımı, tarihsel süreç içindeki değişimi, dünyamıza ve yaşama etkileri, felakete dönüşmeden bireysel ve toplumsal olarak yapmamız gerekenler üzerinde duruldu. Sağlığın tüm bileşenleriyle olan doğrudan ilişkisi nedeniyle hekim olarak konunun tarafı olduğumuz ve sorumluluklarımıza değinildi. Katılımcı meslektaşlarımızın soru ve katkıları ile sunum zenginleşti.