0242 237 50 75

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

images_itirazilsaglik

YÖNETMELİK YAZISINA İTİRAZ

 YÖNETMELİK YAZISINA İTİRAZ

Sayın Meslektaşımız

Antalya Sağlık Müdürlüğü’nün yazısında Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliğin 39.maddesi uyarınca 12/5/2003 tarihli ve 25106 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin yürürlükten kaldırıldığı, bu yönetmeliğin yürürlükten kaldırılması ile birlikte muayenehanelerdeki tıbbi işlemlerin aynı Yönetmeliğin ek.13’teki listesi ile sınırlandığı gerekçesi ile bu işlemleri yapanlar hakkında hem idari yaptırımların uygulanacağı, hem de suç duyurusunda bulunulacağı bildirilmişti.

Bu konuda odamız hukukçusuna danışılarak hazırlanan yazı İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.

Meslektaşlarımızın bilgilerine sunarız. 

Antalya Tabip Odası

İTİRAZ YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ