0242 237 50 75

İntern Hekimler Toplantısı

images_inweb

 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İntern doktorları ile TTB ve Tabip Odaları Tanıtım Toplantısı Covid-19 Salgını nedeniyle Online olarak 06 Kasım 2020 tarihinde yapıldı.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehtap Türkay ile birlikte Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin’in konuşmacı olarak katıldığı online toplantıda TTB ve tabip odaları görevleri, yetkileri, sorumlulukları nelerdir? Sağlık politikaları alanında neler yapıyorlar? Hekimlerin özlük hakları konusundaki talepleri nasıl bir mücadele hattı izleniyor?… Vb. konularında bilgi aktarımı yapıldı.