0242 237 50 75

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı

Çalışma Programının Değerlendirilmesi

Antalya Tabip Odası adına Dr. Metehan Akbulut’un da katıldığı Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 5 Temmuz 2015 Pazar  günü TTB Merkez Konseyi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

4 Temmuz 2015 Cumartesi günü ise Kol Yürütmesi kendi içinde bir değerlendirme yapmıştı.

Antalya Tabip Odası dışında Adana, Ankara, Batman, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Zonguldak tabip odalarından temsilciler ve TTB Merkez Konseyi üyelerinin de katıldığı toplantıda

1.Kol Yürütmesi Bilgilendirme
2.İllerdeki Komisyon Çalışmaları Bilgilendirme
3.Çalışma Programının Değerlendirilmesi
4.Eğitimler,
5.Meslek Hastalıkları Bildirimi, Mahkeme Kararları,….
6.Önümüzdeki Dönem Çalışmaları

Gündem maddeleri üzerinde bir tartışma yürütüldü.