0242 237 50 75

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Toplandı

images_foto2016_ish-top1

22 meslektaşımızın katıldığı toplantıda öncelikle başkan, sekreter ve yürütme kurulu gönüllü arkadaşlarımız tarafından oluşturuldu.

TOPLANTI FOTOĞRAFLARI İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ

Odamız İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu dönemin ilk toplantısını 11 Haziran 2018 pazartesi günü gerçekleştirdi. 22 meslektaşımızın katıldığı toplantıda öncelikle başkan, sekreter ve yürütme kurulu gönüllü arkadaşlarımız tarafından oluşturuldu. Komisyon başkanlığı için Dr. Erol Yaman ve Dr. Metehan Akbulut aday gösterildi. İki adayın birer yıl dönüşümlü başkanlık ve sekreterlik görevlerini yürütmesi kabul gördü.

Dr. Erol Yaman: Başkan
Dr. Metehan Akbulut: Sekreter
Dr. Haluk Uyanık: Yürütme kurulu üyesi
Dr. Yücel Yapıcı: Yürütme kurulu üyesi
Dr. Tolga Temel: Yürütme kurulu üyesi
Dr. Hülya Gültekin: Yürütme kurulu üyesi
Dr. Zekiye Özdemir: Yürütme kurulu üyesi

Toplantıda genel olarak ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanına yönelik ve işyeri hekimliği uygulamalarında yaşanan sorunlara yönelik verimli bir tartışma yürütüldü.

Toplantıda alınan kararlar:

1- Komisyonun her ayın ilk pazartesisi olmak üzere ayda bir toplanmasına, bir sonraki toplantının 2 Temmuz 2018’de yapılmasına,
2- Bir sonraki toplantıda Dr. Erol Yaman tarafından “İşyeri Hekiminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları”na yönelik tüm işyeri hekimlerinin katılımına açık bir bilgilendirme sunumu
yapılmasına,
3- TTB ile iletişime geçilerek “İşyeri Hekimliği İleri Eğitim Modülleri Sertifika Kurs” programının Antalya’da açılması talebinde bulunulmasına,
4- “İşyeri hekimliğinde mesleki sorumluluk, hukuki boyut” konusunda bir çalıştay yapmak üzere yürütme kurulunun bir çalışma başlatmasına, konunun oda yönetim kurulu ile
paylaşılmasına,
5- Antalya’da aktif çalışan işyeri hekimlerinin listesinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan resmi bir yazı ile istenmesine,
6- Etkin iletişimi sağlamak için Antalya’da çalışan işyeri hekimlerinin güncel mail adreslerine ulaşma konusunda bir çalışma yapılmasına,
7- Komisyon toplantılarında iş sağlığı ve güvenliği gündemine dair kısa bilgilendirme sunumlarının hazırlanmasına,
8- Daha önceden oluşturulmuş olan WhatsApp grubunun güncellenmesine, oybirliği ile karar verildi.