0242 237 50 75

İşyeri Hekimleri toplantısı

İşyeri Hekimleri toplantısı

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyon

25 Kasım 2015 Çarşamba saat:18.00’da Antalya Tabip Odası’nda Antalya Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyon toplantısı yapıldı.

22 Kasım 2015 Pazar Ankara’da gerçekleştirilen TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı bilgilendirilmesinin/gündemlerinin görüşüldüğü toplantıda asgari ücret ve eğitimler ağırlıklı gündemleri oluşturdu.

FOTOĞRAFLAR İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ