0242 237 50 75

İşyeri Hekimleri Toplantısı

İşyeri Hekimleri Toplantısı

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği

Haftasonu (5 Temmuz Pazar)Ankara’da gerçekleşitirilecek  TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı sonrası , toplantı sonuçlarını paylaşmak, alanında yaşanan sorunları görüşmek ve yapılacak çalışmaları planlamak üzer Antalya Tabip Odası’nda İşyeri Hekimleri toplantısı yapılacaktır
Toplantıya İşyeri Hekimliği yapan veya alana ilgi duyan bütün meslektaşlarımızın katılımını bekliyoruz..
Tarih: 07 Temmuz 2015 Salı
Saat:18.00
Yer: Antalya Tabip Odası