0242 237 50 75

Kadın Hekimlik Komisyonu Toplandı

Kadın Hekimlik Komisyonu  Toplandı

Komisyon toplantılarının her ayın 2. Salı günü toplanılmasına karar verildi.

Kadın Hekimlik Komisyonu 20.6.2018 tarihinde Gülsün Gülay Yılmaz, Evin Şedele, Hafize Öztürk, Asuman Döşeyen ve Müberra Kılıç’ın  katılımı ile toplandı.

1-Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu adı altında çalışılması.

2- Komisyon iş bölümü yapılması ve ortak metin belirlenmesinden ve yönerge yazılmasından sorumlu Gülsün Gülay Yılmaz ve Hafize Öztürk sorumlu oldu

3- Eğitim toplantılarına devam edilmesi. Toplantı tarihlerinin ve programının yıl içinde önceden belirlenmesine karar verildi.

4- Sağlık alanında Kadına Yönelik Şiddetin Tanı, Tedavi ve Değerlendirilmesi kitapçığının Acil ve Aile hekimlerine ulaştırılması konuşuldu.

5-Tıp Fakültesi öğrencileri ile bağlantı kurularak, Anket ve kitapçığın dağıtılmasında sosyal sorumluluk projesi oluşturulması önerildi.

6-Flormar direnişine destek amaçlı fax ve mail eylemine katılım kararı alındı.

7-Bir sonraki toplantıda eğitim toplantı konuları ve tarihlerinin belirlenmesine karar verildi.

8-Komisyon toplantılarının her ayın 2. Salı günü toplanılmasına karar verildi.