0242 237 50 75

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu toplantısı Ekim 2022

kadin-hekimlik-11-10-22

Antalya Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu Dr. Çiler Akın Akdeniz,  Dr. Suzan Yazıcı, Dr. Hafize Öztürk Türkmen, Dr. Gülsün Gülay Yılmaz ve Dr. Ezgi Özgün’ün  katılımıyla 11 Ekim 2022 tarihinde toplandı.

Gündemdeki konuları görüşerek önümüzdeki döneme ilişkin kısa vadeli planlarını tartıştı.

*25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında ortak panel düzenlenmesi ve panelin farklı kurumların katılımına açık olması önerisinin   öncelikle Antalya Barosu (TCE ve Kadın Birimi) ile görüşülmesi, panelde  “İstanbul Sözleşmesi ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği” konusuna da yer verilmesi önerisinin getirilmesi.

*Ortak panel yapılamayacaksa, daha önce planlanmış ama ertelenmiş  olan Dr. Hafize Öztürk Türkmen’in konuşmacı olduğu İS-TCE konulu konferansın 22 Kasım 2022  tarihinde  ATO Toplantı  Salonu’nda gerçekleştirilmesi,

*Bir sonraki ATO KHKS Komisyonu toplantısının 8 Kasım 2022 günü saat 18:30’da ATO Toplantı Salonu’nda yapılması kararlaştırıldı.

*15 Ağustos 2022 tarihli TTB KHKS Kol toplantısı ve alınan kararlar konusunda bilgi paylaşımı yapıldı.

*TTB KHKS Kolu tarafından Şubat 2023’de yapılması planlanan örgüt okulunun planlama/düzenleme kurulunda yer alan Dr. Hafize Öztürk Türkmen tarafından örgüt okulu, tematik içeriği, yeri, öngörülen katılımcı sayısı vb konular hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.