0242 237 50 75

Kadına yönelik şiddet paneli 2022

kadina-siddet22

Antalya Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu’nun da düzenleyicileri arasında yer aldığı “Kadına Yönelik Şiddet! Ne Kadar Farkındayız” konulu panel Antalya Barosu’nda yapıldı.

Panelin moderatörlüğü Dr.V. Aydan İzgi tarafından yapıldı. Dr. Hafize Öztürk Türkmen,  Av. Esra Gençer Özdemir ve  Songül Şarklı  ise konuşmacılar olarak süreci anlattılar.