0242 237 50 75

Karar verme zamanı

Karar verme zamanı

Özel sağlık kuruluşları

6645 Sayılı Yasa ile 5510 Sayılı Kanuna yapılan Ek madde sonucu özel sağlık kuruluşları hekimin gerçek iş ilişkisinde yapacağı zorlayıcı değişiklikten hukuksal açıdan sorumlu olacağı kesindir.

Hekimler, hekimlik mesleklerini ve çalışma koşullarını doğrudan olumsuz olarak etkileyen bu yasal düzenlemeye karşı çıkmalı, demokratik haklarını sonuna kadar örgütlü olarak savunmalıdır.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ

Son Katılım Tarihi : 4 Ocak 2016

6645 Sayılı Yasa ile 5510 Sayılı Yasaya Eklenen “Ek 10. madde” ve Sonuçlarını Değerlendirme Anketi

Son Katılım Tarihi : 4 Ocak 2016

İlgili yasa sonucu hekimler özel sağlık kuruluşunda esas çalışan olmaktan çıkartılıp özel sağlık kuruluşuna hizmet satan-veren (taşeronlaşma) olma süreciyle karşı karşıyadır. Önemli hak kayıplarına yol açacak olan ve geriye dönüşü mümkün olmayan bu duruma ilişkin hekimlerin görüşleri yürütülecek olan mücadele açısından önemlidir.

ANKETE KATILMAK İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ