0242 237 50 75

Kınamak yetmez eylem yapılmalı

Kınamak yetmez eylem yapılmalı

Antalya Tabip Odası Başkanı Prof.Dr.Ertan Yılmaz’ın

Antalya Tabip Odası Başkanı Prof.Dr.Ertan Yılmaz’ın 25 Temmuz 2014 tarihinde Filistin ve Suriye’de yaşananlara ilişkin röportajı Bizim Antalya internet sitesinde yayınlandı.

“Kınamak yetmez eylem yapılmalı”
“Kınamak yetmez eylem yapılmalı” Antalya Tabip Odası Başkanı Ertan Yılmaz, “Şu anda tüm siyasiler de olmak üzere herkes sadece vicdanını rahatlatıyor. Çünkü bir taraftan insanlar ölüyor diğer taraftan sadece açıklamalar yapılıyor” dedi.
İsrail, yaptığı katliamlarda sadece çocukları öldürmekle kalmıyor son dönemde hastane ve ambulansları da vurmaya başladı. Antalya Tabip Odası Başkanı Ertan Yılmaz, “Şu an olaya müdahil olamıyoruz. Parçalanmış cesetler, kopmuş kollar ve oradaki tıbbi malzemelerin yetersizliği hekimlerin yetersizliği hastanelerin yetersizliği olmak üzere oradaki çığlık inanılmaz derecede yürek parçalayıcı” diye konuştu.
“KINAMA YETMEZ”
Kınama dışında bir şeylerin yapılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Yılmaz, “Üst kuruluşumuz olan TTB’yle de sürekli bağlantı içerisinde ve buradaki demokratik kitle örgütlerinin de bir arada olduğu bir çalışmayla elimizden geldiğince olaya müdahil olmaya, bunları engellemeye ve yaşanan insanlık dramına dikkat çekmeye çalıştık. Ama çok da yeterli olduğunu düşünmüyorum” dedi.
“İNSANLAR DUYARSIZLAŞTI”
İnsanların duyarsız hale geldiğini iddia eden Yılmaz, “Şu an göz önünde Gazze olsa da Suriye olayı daha vahim durumda. Şu an Maraş’ta Antep’te her şeyini yitirmiş, açlıkla hastalıkla boğuşan birçok Suriyeli sığınmacı var. Her zaman Türk misafirperverliğinden bahsederiz. Ama maalesef yabancılaştırıldık ve artık bu insanları istemiyor hale geldik. Hekim örgütü olarak, yaşama, sağlık ve barınma haklarının temel hak olduğunu savunuyoruz” diye konuştu.
İSRAİL DEVLETİYLE MUSEVİLER AYNI KEFEYE KONULMAMALI
Gazze’deki olaylara karşı çıkma, yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için uğraştıklarını ve İsrail devletinin yaptığıyla Musevi vatandaşların aynı kefeye konulmasının yanlış olduğunu belirten Başkan Ertan Yılmaz, “Bu İsrail’in devlet politikasıdır. Kimliğe bakmıyoruz. Yaşam hakkını savunuyoruz. Savaşa karşıyız. Fakat savaşın bile kuralları vardır. Çocukların, yaşlıların konutların ve hastanelerin dokunulmazlığı vardır” şeklinde konuştu.
“OLAYA MÜDAHİL OLAMIYORUZ”
Şu an olaya müdahil olamadıklarını aktaran Yılmaz, “Parçalanmış cesetler, kopmuş kollar ve oradaki tıbbi malzemelerin yetersizliği, hekimlerin yetersizliği, hastanelerin yetersizliği olmak üzere oradaki çığlık inanılmaz derecede yürek parçalayıcı. Orada neler yapabiliriz diye kafa yoruyoruz. Antalya Tabip Odası olarak, ilaç, tıbbi malzeme temel ihtiyaçların karşılanması gibi konularda bir kampanya yapabilir miyiz diye kafa yoruyoruz” diye konuştu.
“YARDIM KORİİDORU SAĞLANSIN”
Yardım kampanyasının sadece yerel çapta değil ülke çapında yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Yılmaz, “Ülke çapında bir kampanya yapıldığı zamanda yapılacak yardımların Gazze’ye ulaştırılması da gerekiyor. Birleşmiş Milletlere dünya çapında baskı yapılarak yardım koridorunun sağlanması gerekiyor. Bu olmadığı sürece toplanan yardımlar hedefine ulaşmayacaktır” dedi.
“HÜKÜMET SEYİRCİ KALIYOR”
Yardım kampanyasını başlatma düşüncelerinin olduğunu söyleyen Yılmaz, “Şu anda olaya hükümette seyirci kalıyor. Yöneticilerin de göstermiş olduğu reaksiyonları da çok da sahici bulmuyorum. Antalya’ya baktığımız zaman her şey normal şekilde devam ediyor. Otellerde iftarlar verildi. Toplantılar yapıldı. Diplomasi anlamında bir şeylerin yapılması gerekiyor. Toplum olarak samimiyetimiz konusunda kuşkularım var” diye konuştu.
“HERKES SADECE VİCDANINI RAHATLATIYOR”
Hekimler olarak olaylara farklı baktıklarını savunan Başkan Yılmaz, “Normal bir vatandaşa göre daha hassas yaklaşıyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun bu olaylar kabul edilemez. Bir an önce oradaki insanlara ulaşmak için de çaba gösteriyoruz. Şu anda tüm siyasiler de olmak üzere herkes sadece vicdanını rahatlatıyor. Çünkü bir taraftan insanlar ölüyor diğer taraftan sadece açıklamalar yapılıyor” dedi.

www.bizimantalya.com