0242 237 50 75

Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması

Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması

Antalya Tabip Odası adına katılan Dr. Ali BAŞBUĞU’ nun toplantı hakkındak

 15 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda düzenlenen; 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 sayılı  “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme – Değerlendirme Toplantısına”  Antalya Tabip Odası adına katılan Dr. Ali BAŞBUĞU’ nun toplantı hakkındaki notları aşağıdadır.

   15 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda düzenlenen; 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 sayılı  “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme – Değerlendirme Toplantısına”  Antalya Tabip Odası adına katılan Dr. Ali BAŞBUĞU’ nun toplantı hakkındaki notları aşağıdadır.

     Toplantı 2013 yılından beri, SağlıkNet2, e- Nabız sistemleri ile başlayan süreçte Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türkiye Barolar Birliği tarafından oluşturulmuş “Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu “ tarafından düzenlendi. 40 civarında katılımcı vardı. Hekimler azınlıktaydı. Kanun, sağlık özelinde değil genel olarak kişisel verilerin korunması konuluydu.

   Konuşmacılardan CHP Ankara Milletvekili Dr. Hukukçu Murat Emir; kanunun Avrupa Birliği vize ayrıcalığı ve müktesebat gereği acele ile çıkarıldığını ve bu süreci kısaca dile getirdi.

   Konuşmacı Hukukçu Yrd. Doç.Dr Elif Küzeci ( Barolar Birliği adına ); Avrupa Birliği başvuru süreci sonrası 1981-2016 arası kişisel veri korunması ile ilgili hukuki süreçleri özetledi.

   Konuşmacı Doç. Dr. Gürkan Sert ( Hasta Yakınları Derneği ); kanun hakkında kişisel olumsuz görüş ve beklentilerini iletti.

   Konuşmacı Av. Meriç Eyüboğlu ( İst. Tabip odası Hukuk Bürosu ) ; SağlıkNet2 üzerindeki devam eden hukuksal itiraz sürecini anlattı.

   Konuşmacı Dr Hasan Oğan E-Nabız hakkında bilgilendirmede bulundu.

   Konuşmacılardan yansıyan ve kanunun sıkıntılı bölümleri şunlardır:

1-       Kanunun 3. Maddesinde geçen açık rıza tanımı ve bu tanımın çok açık uçlu kullanılabileceği tüm konuşmacıların en büyük handikap olarak gördüğü durumdur. Avrupa Birliği’nin benzer kanunlarındaki açık rıza ile buradakinin farklı yapılar olduğu belirtildi.

2-       Yine kanunun 5. ve 6.  maddelerinde istisna tutulan durumlar çalışma grubu tarafından endişe verici bulundu.

3-       6. maddedeki özel nitelikli kişisel verilerin tanımındaki özellikle kılık-kıyafet, mezhep, cinsel hayat gibi verileri paylaşmanın ehil olmayan ellerde toplumda ayrışmayı arttırabileceği endişesi dile getirildi.

4-       Kanun gereği oluşturulacak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun öngörülen yapısının siyasi otoritenin elinde olması da hoş karşılanmayan özelliklerindendi.

5-       17. maddedeki kanunla ilgili suçlarda TCK 135-140 maddelerinin uygulanması 1-3 yıl hapis gerektirmektedir. Suçun hafif-ağır derecelendirmesi yok. En basit ve zararsız hatada hapis cezası sözkonusu. Kurumsal suçların cezası belirsiz.

6-       Kanunun bir kısmı hemen ve bir kısmı özellikle suç cezasını içeren maddeler 6 ay sonra devrede olacak. Bu sürede suç, cezasız mı kalacak?

7-       Özellikle sağlık alanında her branşın korunması gereken bilgilerinin sınıflandırılması konusunda çalışılması için uzmanlık derneklerine girişimde bulunma uyarısında bulunuldu.

8-       Kanunla ilgili bir çok düzenleme daha sonra çıkarılacak yönetmelik düzenlemelerine bırakılmış.

9-       TTB ve CHP kanunu Anayasa Mahkemesi’ne götürme hazırlığında.

10-   Genel olarak bu yasanın günümüzde zorunlu bir gereklilik olduğu konusunda herkes hemfikirdi. Çoğu maddenin doğru uygulanması halinde yararlı olabileceği, ancak Avrupa Birliği uyum çerçevesinde acele ile kanunlaşmış, eksikler ve anayasaya aykırılıklar taşıdığı belirtilmiştir.

           Hekimleri, bilişim sektörünü, hukukçuları, özel sigorta temsilcilerini ve aslında tüm toplumu ilgilendiren bu konu daha çok konuşulmaya ve tartışılmaya muhtaçtır.