0242 237 50 75

Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu’nun talepleri

images_foto2016_esgudum

Antalya Tabip Odası adına basın açıklamasına yönetim kurulu üyesi Dr.G.Gülsün Yılmaz katıldı.

Aralarında Antalya tabip Odası’nın da bulunduğu Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu, 24 Haziran Genel Seçimleri öncesi bazı talep ve uyarılarda bulundu.

Antalya‘da yer alan 24 Meslek Odasını bünyesinde bulunduran Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nda düzenlediği basın toplantısında, 24 Haziran Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin uyarı ve isteklerde bulundu.

Antalya Tabip Odası adına basın açıklamasına yönetim kurulu üyesi Dr.G.Gülsün Yılmaz katıldı.

Eşgüdüm Kurulu Dönem Sözcüsü Emrullah Tayfun Çavdar, seçimler öncesi yaşanan sorunlarla ilgili taleplerini Türkiye’nin yönetimine aday olan cumhurbaşkanı adaylarına, siyasi parti yöneticilerine ve kamuoyuna açıklamayı bir hak ve görev saydığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye’de daha önce hiç denenmediği için kendi içinde çeşitli riskler ve olanaklar barındırdığını belirten Çavdar, “Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu olarak bazı taleplerimiz olacaktır. Bir devletin ve toplumun olmazsa olmaz üç önemli yapısından olan eğitim, sağlık ve hukuk düzeninin reformlara ihtiyacı vardır. Gelecek nesiller için iyi bir eğitim sisteminin kurulacak olması şarttır. Ezbere dayalı değil, yaratıcı, ülkesini ve dünyayı tanıyan, kendine güvenen nesillerin yetişmesi için eğitim sisteminin yeniden düzenlenmesi ve temel eğitimin herkes için ücretsiz olması şarttır. Sistem bir kere düzenlendikten sonra her birkaç yılda bir bu sistem üzerinde oynanmaması gerekmektedir” dedi.

Çavdar, halkın iradesinin yansıyacağı en yüksek yer olan seçim sürecinin barış içinde geçmesini, halk iradesinin sandığa tam olarak yansımasını temenni ettiklerini söyledi.

Sayın Basın Mensupları
Anayasanın 135. Maddesi gereği kurulan meslek odalarının Antalya’da örgütlü gönüllü birlikteliği olan Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu, mesleki ve toplumsal sorumlulukları gereği Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi yaşanan sorunlarla ilgili taleplerini Türkiye’nin yönetimine aday olan Cumhurbaşkanı adaylarına, siyasi parti yöneticilerine ve kamuoyuna açıklamayı bir hak ve görev saymaktadır.

Bu hafta sonu Türkiye tarihinde ilk defa, “Başkanlık yetkisiyle donatılmış Cumhurbaşkanlığı Seçimleri” yapılacaktır.

Parlamenter sistemin zayıflatılarak güçlü bir Cumhurbaşkanlığı Sisteminin uygulanacağı bu yapı Türkiye’de yenidir. Bu nedenle Türkiye’de daha önce hiç denenmemiş bir yönetim sistemi kendi içinde çeşitli riskler ve olanaklar barındırmaktadır. 24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı seçimim ile birlikte Parlamento seçimleri de yapılacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanırsa kazansın, Parlamento da çoğunluğu kim sağlarsa sağlasın Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu olarak bazı taleplerimiz olacaktır.

Bir devletin ve toplumun olmazsa olmaz üç önemli yapısından olan eğitim, sağlık ve hukuk düzeninin reformlara ihtiyacı vardır. Gelecek nesiller için iyi bir eğitim sisteminin kurulacak olması şarttır. Ezbere dayalı değil yaratıcı, ülkesini ve dünyayı tanıyan, kendine güvenen nesillerin yetişmesi için eğitim sisteminin yeniden düzenlenmesi ve temel eğitimin herkes için ücretsiz olması şarttır. Sistem bir kere düzenlendikten sonra her birkaç yılda bir bu sistem üzerinde oynanmaması gerekmektedir.

Sağlık, alanında özelleştirme uygulamaları ve şehir hastaneleri modelinden vazgeçilmelidir. Toplumun temel sağlık ihtiyacını karşılayan, kolay ulaşılabilen, sağlık hizmetinin bütünlüklü ve eşitlikçi sunulabildiği kamu sağlık hizmet yapıları oluşturulmalıdır.

Seçime giren her siyasi partinin ifade ettiği gibi hukuk sistemimiz adalet dağıtamamaktadır. Hakimlik teminatı güvence altına alınmalı, Anayasa’da yer alan bağımsız ve tarafsızlık ilkesine işlerlik kazandırılmalı, Yüksek Mahkemelerin itibarlı olması sağlanmalıdır. Savunmaya yönelik baskılara son verilmelidir.

OHAL derhal kaldırılmalı, Kararnameler yerine Meclis’e işlerlik kazandırılmalıdır.

TMMOB bünyesindeki odalar üstünde idari vesayet anlamına gelecek uygulamalara son verilmeli, mali ve idari açıdan özerk olmalarına dikkat edilmelidir.

Yaşanabilir bir kent ve kırsal yaşam için, doğa ile uyumlu, ranta dayalı olmayan bir planlama anlayışı geliştirilmelidir.

Doğal ve kültürel değerler tahrip edilmemeli, bu değerlerle beraber bir kalkınma stratejisi gündeme getirilmeli, kent suçu oluşturacak rantsal yatırımlar yerine kent hakkı odaklı sürdürebilir planlamalar gerçekleştirilmelidir.

İhtiyaç ve istihdam olanakları değerlendirilmeden yeni üniversiteler açılmamalı, diplomalı işsizler ordusunun daha fazla artmaması için kontenjanlara sınırlama getirilmelidir.

Tarım ve hayvancılığın ne kadar önemli olduğu ortadayken bu alanlarda dışa bağımlılık azaltılmalı, üreticilere destek verilmeli, tarım alanları ve meralar yapılaşmaya açılmamalıdır.

Gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi, kamu yatırımlarının artırılarak kamuda istihdamın desteklenmesi ve üretime dayalı istikrarlı bir ekonomik düzen kurulmalı bunlar yapılırken de şeffaf olunmalı, yolsuzluklara geçit verilmemelidir.

Barış içinde kardeşçe bir arada yaşamak için eşitlik, özgürlük, demokrasi ve toplumsal uzlaşı sağlanmalıdır. Bu yüzden toplumu ayrıştırıcı dil ve söylemlerden de kaçınılmalıdır.

Oyumuzu bu ilke ve kriterler ışığında kullanacağımızı, Kim seçilirse seçilsin, bu ilkeler doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğimizi, kamuoyuna duyurmayı görev bilmekteyiz.

Halkın iradesinin yansıyacağı en yüksek yer olan seçim sürecinin barış içinde geçmesini, halk iradesinin sandığa tam olarak yansımasını temenni eder, ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz.

ANTALYA MESLEK ODALARI EŞGÜDÜM KURULU