0242 237 50 75

Meslektaşlarımızın yanındayız

Meslektaşlarımızın yanındayız

Dr. Yaşar Ulutaş’ın Aile Hekimliği sözleşmesi Adana Valiliği tarafından 19 Kasım 2018 tarihinde

 

BASINA VE KAMUOYUNA

TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Yaşar Ulutaş’ın Aile Hekimliği sözleşmesi Adana Valiliği tarafından 19 Kasım 2018 tarihinde hiçbir gerekçe gösterilmeksizin feshedilmiştir.

TTB Aile Hekimliği Kolunun kurucularından olan Dr. Yaşar Ulutaş, gerek ülkemizdeki sağlık sorunları gerekse de tüm meslektaşlarımızın sorunları ile ilgili önemli katkı ve katılımlarda bulunmuştur.

Son yıllarda ülke gündeminden düşmeyen hekime ve sağlık çalışanlarına şiddet konusunda da meslektaşlarının ve toplumun sağlık hakkının yanında yer almıştır.

Bu haklı mücadelede konu ile ilgili yasa ve yasaların çıkması çabaları içerisinde katkı sunmuş ve bizzat yer almıştır.

İYİ HEKİMLİK değerlerine her dönem sahip çıkmayı görev bilmiş ve hekimlik hayatını bu çerçevede yürütmektedir. Özellikle koruyucu sağlık hizmetlerinde en temel unsur olan aşı çalışmalarıyla ilgili TTB öncülüğünde başlatılan ‘AŞI CANDIR HAYAT KURTARIR’ kampanyasının savunucusu olmuştur.

Toplumun sağlık hakkı ve sağlık çalışanlarının temel haklarını ve çalışma hayatındaki haklarını da gözeterek ortak çözümler oluşturma noktasında iyi hekimlik değerlerini ön planda tutmuştur. Meslek örgütümüzün etik değerlerine sahip çıkarak yüksek onur kurulu üyeliği döneminde de iyi hekimlik değerleri çerçevesinde yapılan başvuruların doğru bir şekilde sonuçlandırılmasına katkı sunmuştur.

İyi hekimlik değerlerinden biriside ülke ekonomisi, sağlığına ve özellikle çocukların sağlığı ve geleceğine önemli ölçüde zarar veren savaş olgusuna karşı durmaktır.
Bu çerçevede 24 Ocak 2018 tarihinde, TTB MK; her türlü savaş ve şiddete karşı olduğunu “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı bildirisini kamuoyu ile paylaşmıştı. Bu dönemde Merkez konseyi üyesi olan Dr. Yaşar Ulutaş ve diğer TTB Merkez Konseyi Üyeleri de gözaltına alınmış, soruşturmalar başlatılmış, davalar açılmıştı, ancak tüm bu davalara karşın beraatla sonuçlanmıştı. Yani bu güne kadar herhangi bir şekilde hukuk tarafından suç teşkil edecek bir girişimi olmamıştır.

Tüm bu sonuçlara rağmen ilk olarak TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Selma Güngör’ün aile hekimliği sözleşmesi, şimdi de Dr. Yaşar Ulutaş’ın sözleşmesi feshedilmiştir. Yani ülkemizde mahkeme kararları hiçe sayılmıştır. İyi Hekimliğin ilke ve değerlerini, yaşam hakkını savunanlar yöneticilerin iki dudağı arasında cezalandırılmaya çalışılmaktadır. Bu kararların hangi anlayışa ve hukuk çerçevesine sığdırıldığını anlamakta zorlanıyoruz.

Biz Antalya Tabip odası Yönetim Kurulu olarak; haksız, hukuksuz bu tür uygulamaları kabul etmiyoruz. Hekim arkadaşlarımıza, topluma ve ülkemizdeki sağlık ortamına yönelik gerekçesiz cezalandırılmalar asla kabul edilemez.

Bu nedenlerle bu karar derhal geri alınmalı sözleşme fesihleri iptal edilmelidir.

Meslektaşlarımızın bu kararla mesleklerini doğru şekilde yapmaları engellenmiş, çalışma hayatlarına müdahale edilmiş ve mağdur edilmişlerdir.

Haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı hak yerini bulana kadar meslektaşlarımızın yanında dayanışma içerisinde olacağımızı tüm kamuoyuna bildiririz.

Saygılarımızla..

Antalya Tabip Odası
Yönetim Kurulu