0242 237 50 75

Milletvekillerine kınama

cumhur-izgi

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. M. Cumhur İzgi, Sağlıkta Şiddet gündemiyle 01 Ağustos 2022 tarihinde olağanüstü toplantıya çağrılan TBMM’de toplantıya katılmayan milletvekillerini kınadıklarını söyledi.

3 Ağustos 2022 Çarşamba günü  bütün hekimlerin katılımına açık olarak düzenledikleri  Antalya Tabip Odası Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantısında  aldıkları kararlardan birinin TBMM’de toplantıya katılmayan milletvekillerinin kınanması olduğunu belirten Dr. M. Cumhur İzgi,” Şiddetin tırmandığı süreçte konu ile ilgili yasayı görüşmekten kaçarak bizleri şiddetle baş başa bırakan, şiddet ortamında çalışmaya mahkûm eden, güvenli ortamlarda çalışma hakkımızı yok sayan, şiddeti olağanlaştıran bu yaklaşımı kabul etmediğimizi ve unutmayacağımızı belirtiyoruz. Sağlığın siyaset üstü olduğu söylemlerine karşın sağlıkta şiddet yasasının görüşülmesi olanağını yaratmayan milletvekillerini, özellikle de hekim olan milletvekillerini mesleki değerlerimize sahip çıkmadıkları, mesleki dayanışmayı göstermedikleri için kınıyoruz. Sağlıkta şiddet nedeniyle zarar gören her bir hekim ve sağlık çalışanının sorumluluğu artık sizlerindir “ dedi.

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’un yanındayız

Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantısında  aldıkları kararlardan birisini de Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’la  dayanışma kararlığı olduğunu vurgulayan  Dr. Cumhur İzgi  “Bilim düşmanı ve aşı karşıtı gruplar/kişiler tarafından hedef haline getirilen hatta ölümle tehdit edilen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’un yanında olduğumuzu, yalnız bırakmayacağımızı, şahsına yönelik her türlü saldırıyı kınadığımızı bir kez daha ifade ederiz. Gericiliğin göstergesi bu saldırılar ayrıca her geçen gün artarak devam eden sağlık alanındaki şiddetin ve kadına yönelik şiddetin farklı yansımaları olarak da değerlendirilmelidir. Tüm bunlar münferit olaylar olarak yorumlanıp geçiştirilemez” şeklinde konuştu.

 

BASINA ve KAMUOYUNA

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun kararı gereğince, birlikte üretip, birlikte yönetme anlayışını yaşama geçirmek amacıyla her ayın ilk Çarşamba günü tüm üyelerin katılımına açık Genişletilmiş Yönetim Kurulu (GYK) toplantıları gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Ağustos ayı GYK toplantısı 03.08.2022 tarihinde yapılmıştır. Toplantıda son günlerde ülke gündeminde yer alan konu başlıkları değerlendirilmiş ve aşağıdaki kararların basınla paylaşılması kararlaştırılmıştır.

  1. Bilim düşmanı ve aşı karşıtı gruplar/kişiler tarafından hedef haline getirilen hatta ölümle tehdit edilen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’un yanında olduğumuzu, yalnız bırakmayacağımızı, şahsına yönelik her türlü saldırıyı kınadığımızı bir kez daha ifade ederiz. Gericiliğin göstergesi bu saldırılar ayrıca her geçen gün artarak devam eden sağlık alanındaki şiddetin ve kadına yönelik şiddetin farklı yansımaları olarak da değerlendirilmelidir. Tüm bunlar münferit olaylar olarak yorumlanıp geçiştirilemez. AKP iktidarının hekimleri ötekileştiren, yalnızlaştıran, değersizleştiren dili bu saldırganlara cesaret vermektedir. Söz konusu saldırıların halkın sağlık hakkına da yönelik olduğu unutulmamalıdır. Bu arada saldırganın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmasıyla yaratılan cezasızlık suça teşviktir ve şiddeti daha da artırmaktadır. Bizler bilime ve başta Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol olmak üzere tüm bilim insanlarına sahip çıkıyor, aklın ve bilimin ışığında bu karanlığın sona ereceğine inanıyoruz. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere AKP iktidarını bilimin ve bilim insanlarının yanında olduğunu açıklamaya ve suçluların ivedilikle cezalandırılmaları amacıyla gerekli süreçleri başlatmak için göreve davet ediyoruz.
  2. Sağlıkta şiddet gündemiyle 01 Ağustos 2022 tarihinde olağanüstü toplantıya çağrılan TBMM, toplantı yeter sayısını sağlayacak milletvekili katılımı olmadığı için toplanamamıştır. Şiddetin tırmandığı süreçte konu ile ilgili yasayı görüşmekten kaçarak bizleri şiddetle baş başa bırakan, şiddet ortamında çalışmaya mahkûm eden, güvenli ortamlarda çalışma hakkımızı yok sayan, şiddeti olağanlaştıran bu yaklaşımı kabul etmediğimizi ve unutmayacağımızı belirtiyoruz. Sağlığın siyaset üstü olduğu söylemlerine karşın sağlıkta şiddet yasasının görüşülmesi olanağını yaratmayan milletvekillerini, özellikle de hekim olan milletvekillerini mesleki değerlerimize sahip çıkmadıkları, mesleki dayanışmayı göstermedikleri için kınıyoruz. Sağlıkta şiddet nedeniyle zarar gören her bir hekim ve sağlık çalışanının sorumluluğu artık sizlerindir.