0242 237 50 75

Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Yanındayız

Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Yanındayız

 

Meslektaşımız Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamındaki, halen yayında olan haber paylaşımları gerekçe gösterilerek, siyasallaşmış yargı aracılığıyla, Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırılık oluşturacak şekilde düşürülmüştür. Hekimlik değerlerini ve evrensel ilkelerini savunan Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, hekim olmanın sorumluluğuyla, ayrımcılık yapmaksızın tüm hak ihlaline uğrayanların yanında olarak insan hakları mücadelesini sürdüren bir meslektaşımızdır.

Yaşananlar, yönetememe başarısızlığının örtülmesi için demokrasiye, adalete vurulan darbedir ve toplumu kutuplaştırmanın, sindirmenin, korkutmanın, Anayasal hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmanın ifadesidir.

Mücadele mirası olan 14 Mart’ın hemen ardından karşılaştığımız bu duruma karşı aynı ruhla meslektaşımız Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun yanında olduğumuzu, insan haklarını, demokrasiyi, adaleti savunmaya devam edeceğimizi bir kez daha yineliyoruz.

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu