0242 237 50 75

BAŞKA İLDEN NAKİL GELECEK HEKİMLER İÇİN GEREKLİ BELGELER

NAKİL

BAŞKA İLDEN NAKİL GELENLER İÇİN:

– NAKİL GELİNEN TABİP ODASINA AİDAT BORCU VARSA ÖDENMESİ ve ÇALIŞMALARININ KAPATILMASI GEREKMEKTEDİR. DİĞER ODADAKİ NAKİL İŞLEMLERİ YAPILMADAN YENİ KAYIT İŞLEMİ YAPILMAMAKTADIR.

– NÜFUS CÜZDANI

– TIP FAKÜLTESİ DİPLOMASI

– UZMANLIK BELGESİ

– İKAMETGAH (Antalya‘da ikamet ettiğini belirtir.)

– DİLEKÇE

– DOKTOR BİLGİ BANKASI (e-devletten çıkartılabilir.)

– 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

– Üyelik Formu (Form İçin Tıklayınız.)

– ÖZEL KURUM ÇALIŞANLARI İÇİN 2934 TL. ( 2024 YILI AİDATI VE KAYIT ÜCRETİ) – KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN 1566 TL.(2024 AİDATI) – ASİSTAN HEKİMLER İÇİN 770 TL.(2024 AİDATI)

– BELGE ÜCRETİ 143 TL

ANTALYA TABİP ODASI HESAP BİLGİLERİ

İŞBANKASI İBAN : TR 700006400000162050000287 

ALICI ADI: Antalya Tabip Odası

AÇIKLAMA: AD SOYAD YAZINIZ.

(ÜYELİK İŞLEMLERİNDE HEKİMİN KENDİSİ VEYA NOTER ONAYLI VEKALETNAME SAHİBİ KİŞİ İŞLEM YAPABİLİR.)