0242 237 50 75

Neden gizlenmektedir?

images_foto2016_bulent-sik

Yard. Doç.Dr. Bülent Şık hakkında açılan soruşturmanın bilimsellikle bağdaşmadığı ve son derece kaygı verici

Bir bilim insanının üzerine düşen görevi yerine getirmesine karşılık açılan soruşturmayı protesto etmek amacıyla; TTB Antalya Tabip Odası, TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu, DİSK Akdeniz Bölge Temsilciliği ve KESK Antalya Şubeler Platformu bir basın toplantısı düzenledi.

Antalya Tabip Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen basın toplantısına meslek odaları temsilcileri ve  çok sayıda hekim de katıldı. Hazırlanan ortak basın açıklaması, Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin tarafından okundu.

 

Kaygı verici
Yard. Doç.Dr. Bülent Şık hakkında açılan soruşturmanın bilimsellikle bağdaşmadığı ve son derece kaygı verici olduğunu vurgulayan Prof. Dr.Nursel Şahin, “Sorumluluk sahibi bir bilim insanı olan Yard. Doç.Dr. Bülent Şık hakkında açılan soruşturmayı haksız, bilimsellikle bağdaşmaz ve son derece kaygı verici buluyoruz. “

Neden gizlenmektedir?
Kamu sağlığını ilgilendiren konularda sır ya da yasak olamayacağının altını çizen Prof. Dr. Nursel Şahin, “Bakanlığın elindeki araştırma sonuçlarını açıklamak, ara raporlar sunmak kendi sorumluluğudur. Asıl harekete geçmeyen, denetimler yapmayan ve bu bilgileri paylaşmayanlar soruşturulmalıdır. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren halk sağlığı açısından son derece önemli bilgiler kamu için değilse kim için yapılmaktadır ve neden gizlenmektedir ? “ diye sordu.

Yard. Doç.Dr. Bülent Şık yalnız değildir
Halkın sağlığının korunması ve doğru bilgi alması Anayasal bir hak iken, çalışmayı bizzat kendisi yapan ve bunu kamuoyu ile paylaşan bir bilim insanının suçlanması kabul edilemez. Bir akademisyenin sorumluluğu devlete ve kurumlarına değil halka karşıdır. Soruşturmalarla ve baskılarla bilimsel gerçeklerin üstü örtülemez.

Antalya Tabip Odası, TMMOB, KESK ve DİSK olarak halka karşı sorumluluğumuzun bilinci ile hem halkın sağlık hakkının hem bilimsel gerçeklerin takipçisi olacağımızı ve bilim insanlarının yanında yer aldığımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.

KAMU SAĞLIĞINI İLGİLENDİREN KONULARDA SIR YA DA YASAK OLAMAZ

Bir bilim insanı olan Yard. Doç.Dr. Bülent Şık, topluma karşı temel görevini yerine getirdiği için soruşturuluyor. Sorumluluk sahibi bir bilim insanı olan Yard. Doç.Dr. Bülent Şık hakkında açılan bu soruşturmayı haksız, bilimsellikle bağdaşmaz ve son derece kaygı verici buluyoruz. Yard. Doç.Dr. Bülent Şık uzun yıllardır başta Antalya olmak üzere ülkemizde yaşanan ciddi gıda, çevre ve sağlık sorunları ile uğraşmaktadır. Bu doğrultuda önemli çalışma ve araştırmalar içinde yer almıştır.

677 sayılı KHK ile Akdeniz Üniversitesindeki görevinden ihraç edilen Yard. Doç. Dr. Bülent Şık hakkında Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan , “Türkiye’de kanser yapan ürünleri devlet gizledi, biz açıklıyoruz! İşte zehir listesi” yazı dizisi nedeniyle soruşturma başlatılmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın şikayeti üzerine savcılık tarafından başlatılan soruşturmaya söz konusu yazı dizisinde; Sağlık Bakanlığı’nın 2011-2016 yılları arasında yürüttüğü ancak kamuoyundan gizlediği “Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illerinde çevresel faktörlerin ve sağlık üzerine etkilerinin değerlendirilmesi projesi” hakkında bazı bilgiler yer alıyor. Bülent Şık, bu illerdeki sularda kimyasal kirleticileri tespit etmek için yapmış olduğu araştırmanın bazı sonuçlarına yer vermişti.

2011-2016 yılları arasında kanserden ölümlerin dünya ortalamasının üstünde olduğu Antalya, Ergene ve Dilovası’nda yaptığı araştırma insan sağlığını tehdit eden pestisitin taze fasulye, biber, hıyar, marul, maydanoz, çilek, erik ve elmada maksimum kalıntı sınırlarını aştığı bilgilerini içermekteydi.

Sağlık Bakanlığı’nın şikayeti ile başlatılan soruşturmaya göre “göreve ilişkin sırların açıklanması”, “yasaklanan bilgileri temin”, “yasaklanan bilgileri açıklama” ve “takdir olunacak suçlar” gerekçe olarak gösterildi.

Kamu sağlığını ilgilendiren konularda sır ya da yasak olamaz. Bakanlığın elindeki araştırma sonuçlarını açıklamak, ara raporlar sunmak kendi sorumluluğudur. Asıl harekete geçmeyen, denetimler yapmayan ve bu bilgileri paylaşmayanlar soruşturulmalıdır. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren halk sağlığı açısından son derece önemli bilgiler kamu için değilse kim için yapılmaktadır ve neden gizlenmektedir ?

Halkın sağlığının korunması ve doğru bilgi alması Anayasal bir hak iken, çalışmayı bizzat kendisi yapan ve bunu kamuoyu ile paylaşan bir bilim insanının suçlanması kabul edilemez. Bir akademisyenin sorumluluğu devlete ve kurumlarına değil halka karşıdır. Soruşturmalarla ve baskılarla bilimsel gerçeklerin üstü örtülemez.

Antalya Tabip Odası, TMMOB, KESK ve DİSK olarak halka karşı sorumluluğumuzun bilinci ile hem halkın sağlık hakkının hem bilimsel gerçeklerin takipçisi olacağımızı ve bilim insanlarının yanında yer aldığımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz..

Bizler Yard. Doç.Dr. Bülent Şık’a yönelik bu soruşturmaları bilime, halkın gerçekleri öğrenme hakkına ve onurumuza yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Bu soruşturmanın biran önce durdurulmasını istiyoruz . Bizler yapılacak olan soruşturma ve yargılamalarda onu yalnız bırakmayacağız ve Yard. Doç.Dr.Bülent Şık’ın yanında yer alacağız.

Yard. Doç.Dr. BÜLENT ŞIK YALNIZ DEĞİLDİR

TTB Antalya Tabip Odası
TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu
DİSK Akdeniz Bölge Temsilciliği
KESK Antalya Şubeler Platformu