0242 237 50 75

Okul Aşılarında Karmaşa Yaratılıyor

images_OKULASI

Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin konuşmasında, “Covid-19 salgını verilerinin şeffaf olmadığını,

 

Antalya Tabip Odası  ve SES Antalya Şubesi olarak “Okul Aşılarında Karmaşa Yaratılıyor” başlıklı basın açıklaması 17 Haziran Çarşamba  saat:12.30’da Antalya Tabip Odası Toplantı Salonu’nda meslektaşlarımız ve sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin konuşmasında, “Covid-19 salgını verilerinin şeffaf olmadığını, normalleşmeye geçilmesinin ardından ülke genelinde vaka sayılarında ciddi artış olduğunu belirtti. Antalya’da da vakalarda ciddi artış var yatan hasta yoğunluğu olmasa da evde tedavi görenlerin sayısı arttı. Maalesef ne salgın ne de sağlık sistemi iyi yönetilmemektedir. “dedi.

Basın açıklamasında, SES Antalya Şube Eş Başkanı Dr. Kaan Taşer “Aile Sağlığı Merkezlerinin, önceliğin koruyucu sağlık olması gerekirken, sistemin açıklarının kapatıldığı, keyfi rapor ve ilaçların yazdırıldığı, kışkırtılmış sağlık taleplerinin yerine getirildiği yerler haline gelmiştir. Toplum Sağlığı Merkezlerinin görev ve sorumluğunda olan okul aşılarının, aile sağlığı merkezlerinde yapılacağının açıklaması Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarında tedirginliğe neden olduğunu ifade etti.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

BASIN METNİ

Değerli Basın Emekçileri

Aile Sağlığı Merkezleri’nde çalışan emekçileri Sağlık Bakanlığı’nın yap-boz kararıyla iş yükü altında ezilmesini kabul etmiyoruz.

Birinci basamak önce Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi olarak ayrılmış daha sonra Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi tek çatı altında toplanmıştır. Sağlık Müdürlüğü Bölge tabanlı Aile Sağlığı Merkezleri de liste tabanlı hizmet vermektedir. Bölge tabanlı hizmette performansa dayalı ücretlendirme yoktur. Aile Sağlığı Merkezlerinde maalesef kayıtlı kişi sayısına ve performansa göre ücretlendirme söz konusudur.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin esas amacı koruyucu sağlık hizmetleridir. Yaklaşık 15 yıldır ülkemizde uygulanan Aile Hekimliği Sistemi her geçen gün yeni görevler, keyfi uygulamalar ve angaryalar altında kalmaktadır. Aile Sağlığı Merkezleri pandemi dönemi ve sonrasında başta kişisel koruyucu ekipman, personel, eğitim ve koordinasyon eksikliği nedeniyle halkın ve sağlık emekçilerinin sağlığı için riskli ortamlar haline gelmiştir. Bu yüzden birçok mesai arkadaşımız hastalanmış, hayatını kaybetmiştir.

Aile Sağlığı Merkezleri, önceliğinin koruyucu sağlık hizmetleri olması gerekirken, sistemin açıklarının kapatıldığı, keyfi rapor ve ilaçların yazdırıldığı, kışkırtılmış sağlık taleplerinin yerine getirildiği yerler haline gelmiştir.

Aile sağlığı merkezlerinin içine düşürüldüğü durum yetmezmiş gibi alınan yeni bir kararla, Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi tarafından yapılan okul aşılarının 1 Temmuz 2020’den itibaren Aile sağlığı Merkezlerinde yapılacağı açıklanmıştır. Sağlık emekçileri kendilerini ilgilendiren bu önemli karardan basın yayın organları aracılığıyla haberdar olmuştur. Henüz bu konuda resmi bir yazı halen kurumlara tebliğ edilmemiştir.

Önümüzdeki üç yıl boyunca okullarda aşı yapılmayacağı ve aşı hizmetinin Aile Hekimliklerince verileceği söylenmektedir. Uygulamanın kalıcı olup olmadığı, performansa dâhil olup olmadığı tarafımızca bilinmemektedir. Uygulamanın planlamasına dair detaylandırma yapılmamıştır. Sadece ‘’aile hekimleri yapacak’’ şeklinde bir açıklama sağlık hizmetinin niteliği ve ulaşılabilirliği konusunda tereddütler oluşturmaktadır.

Daha yeni 1 Haziran itibariyle normalleşme başlamışken 3 yıl boyunca pandemi dolayısıyla okullarda aşı yapılmayacağının açıklanması kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına sebep olmuştur.

Aile Sağlığı Merkezleri personel eksikliği, kronik ve gittikçe derinleşen bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan sağlık emekçileri pandemi süresince her türlü haktan yoksun bırakılmış, ek ödemeleri dahi ödenmemiştir. Hiçbir eksiği giderilmeyen Aile Sağlığı Merkezlerindeki sağlık emekçileri yeni bir yükün altına daha sokulmuş durumdadır.

Değerli Basın Emekçileri;

Bu uygulamayla birlikte ortaya çıkacak sorunları sizlerin önünde bir kere daha ifade etmek isteriz.

Mevcut Aile Sağlığı Merkezleri personel eksikliği, mekân darlığı, aşı dolaplarının yetersizliği başta olmak üzere birçok eksikten dolayı bu yeni iş yükünü kaldıracak durumda değildir. Aile Sağlığı Merkezlerinin eksiklikleri bakanlık tarafından mı giderilecektir, bu konu henüz net değildir.

Mekânsal eksikliklerin dışında okul aşıları konusunda çalışma esasları da belirlenmemiştir. Aşılar okullarda yapıldığı gibi kısa bir sürede topluca mı yapılacaktır?  Ya da mesai saatleri içinde zamana yayılarak mı yapılacak? Başta mülteciler ve mevsimlik işçilerin çocukları olmak üzere Aile Hekimlerinde kaydı olmayan çocukların aşılarını kim yapacak?  

Değerli Basın Emekçileri;

Yapılması gereken; bölge tabanlı bütüncül Birinci Basamak Sağlık Hizmeti modeline geçmek, hizmetin ekip olarak yapılmasını sağlamaktır. Aile Sağlığı Merkezlerindeki  personel eksikliği ivedilikle tamamlanmalıdır. Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan sağlık emekçilerinin ücret kayıpları karşılanmalı, alt yapı eksiklikleri giderilmelidir. Aile Sağlığı Merkezlerine her gün yeni görev tanımlamaktan vazgeçilmelidir. Çocukların sağlığı için aşıların ne zaman ve nerede yapılacağı ile ilgili bilim insanlarının, meslek odalarının ve sendikaların görüşü alınarak merkezi ve makul bir düzenleme  yapılmalıdır.