0242 237 50 75

Onurlandık

images_onurlandik

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Son yıllarda ülkemizde bilimsel makalelerin azlığının ve bunun nedenlerinin tartışma konusu olduğu bu günlerde onurlandırıcı bir haber aldık.

ABD ve Hollanda’dan bilim insanlarının; bilimsel makalelerin sayısı, atıf sayısı, yazar sırası gibi değişkenlerden oluşan kompozit indikatör bilimsel etki endeksini kullanarak 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında oluşturduğu en etkili bilim insanları listesinde, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan ALPSOY, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde yer almıştır.

Umuyoruz ki ülkemizde bilim insanlarını araştırma ve bunun sonucunda ortaya çıkartılacak bilimsel makale, yeni buluşlara … yönlendirecek anlayışlar hakim olur. İnsanlık geleceğine ışık tutacak üretkenliklerin ancak altyapı ve olanakları güçlendirilmiş liyakata dayalı bilim ortamlarında gerçekleşeceğini ve artacağını düşünüyoruz.

Bu bağlamda dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde yer alan meslektaşımızı, bilim ortamına sunduğu katkılar için kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. 

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Erkan ALPSOY’un     ÖZGEÇMİŞİ :

1988 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dönem ikincisi olarak mezun olan Erkan Alpsoy, aynı kurumda 1990 yılında Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlık eğitimine başladı. 1993 yılında uzman olan Erkan Alpsoy, 1994 yılında aynı klinikte Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. Sırasıyla 1997 yılında Doçent, 2003 yılında Profesör ünvanlarını aldı.

Uzmanlık eğitiminden sonra ilgi duyduğu immünodermatoloji için Berlin-Almanya’da 6 ay kalan ve burada immünodermatoloji eğitiminin yanısıra “Behçet hastalarının serumlarının sağlıklı insan monositleri üzerindeki etkisi” başlıklı araştırma projesini gerçekleştiren Erkan Alpsoy ülkesine döndükten sonra ağırlıklı olarak Behçet hastalığı ve diğer vaskülitler, psöriazis, hidradenitis süpürativa, otoimmün büllü hastalıklar, melanom ve diğer deri tümörleri ve Stevens-Johnson Sendromu/Toksik Epidermal Nekroliz başlıklarında çalıştı.

Erkan Alpsoy, 2002 yılında Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimini Teşvik Ödülü ile onurlandırıldı. Ayrıca çok sayıda Uluslararası ve ulusal kongrelerde bilimsel çalışmaları nedeniyle ödüllendirildi.

Erkan Alpsoy, çok sayıda Uluslar arası ve Ulusal Dermatoloji dergisinde yayın kurulu üyesidir.

2008-2012 yılları arasında iki dönem Türk Dermatoloji Derneği Behçet Hastalığı Çalışma Grubu Başkanı olarak görev yaptı. 2012’den beri Türk Dermatoloji Derneği Psoriasis Çalışma Grubu ve 2018’den beri Behçet Hastalığı Çalışma Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Erkan Alpsoy, 2016 yılından beri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Geliştirme Komisyonu’nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 2018’den beri Türkiye’yi “European Academy of Dermatology and Venereology (EADV)” Derneğinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil etmektedir.

 “Algoritmik Klinik Dermatoloji” ve “Tüm Yönleriyle Psoriasis” kitaplarının editörlerinden birisidir. Ayrıca, Ulusal ve Uluslararası birçok dermatoloji kitabının değişik bölümlerinde yazarlık yapmıştır.

Erkan Alpsoyun uluslararası dergilerde 110 yayını, uluslararası kongrelerde 100’den fazla bildirisi ve ulusal dergilerde ve kongrelerde 200’ün üzerinde yayın ve bildirisi bulunmaktadır.

Erkan Alpsoy’un güncel atıf sayısı ve H endeksi SCOPUS’a göre sırasıyla 3418 ve 33, Web of Science’a göre 2687 ve 30’dur. Erkan Alpsoy 2018 yılında Turkishtime tarafından SANKO’nun katkıları ile hazırlanan çalışmada, araştırmaları, buluşları ve tedavi yöntemleri dünyada yankı uyandıran Tıp insanlarını bir araya getiren “Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk” kitabında yer almıştır.