0242 237 50 75

GOOD STANDİNG BELGESİ ( İYİ HAL BELGESİ)

images_duyuru_ato

GEREKLİ EVRAKLAR

  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Doktor Bilgi Bankası ( e-devletten çıkarabilirsiniz.)
  • Dilekçe;

Örnek:

Antalya Tabip Odası Başkanlığı’na,

………..kuruma/ülkeye verilmek üzere ….. adet İngilizce/Türkçe Good Standing Belgesinin tarafıma verilmesini arz ederim.

Ad-Soyad

                                                                                         İmza

                                                                                         Tarih

                                                                                         TC

 

  • Özgeçmiş (Eğitim ve Çalışılan yerlerden oluşan)
  • TTB Merkez Hesaba 1 belge için 90,00 TL yatırılıp dekont alınması.

Garanti Bankası

İban No: TR77 0006 2000 7110 0006 2933 11

Alıcı Adı: Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Açıklama: AD SOYAD – Good Standing ücreti