0242 237 50 75

BASINA VE KAMUOYUNA

BASINA VE KAMUOYUNA

 

PANDEMİ VE COVİD-19 AŞILAMADA AİLE HEKİMLİĞİNDE YAŞANAN SORUNLAR

         01.02.2021 günü TTB Aile Hekimleri Kolu pandeminin ve aşılamanın güncel sorunları ve yaklaşan 14 Mart tıp Bayramı hazırlıkları gündemiyle zoom üzerinden geniş katılımlı bir toplantı yaptı.Toplantıya farklı illerden 1.Basamak ve Aile Hekimliği Komisyonundan aile hekimleri katıldı. Bizde Antalya Tabip Odası olarak  5 arkadaşımız la katılarak ilimizde yaşanan sorunlarımızı paylaştık.

        Toplantı sürecinde diğer illerde yaşanan sorunlar paylaşıldığında benzer sorunlarla karşı karşıya olduğumuzu gördük.

        -ASM lerin fiziki mekânlarının yetersiz olduğu, özellikle pandemi gibi olağan dışı durumlara karşılık verecek olanaklara sahip olmadığı tespiti yapıldı. Bu durumun verilmesi gereken rutin hizmetlerde, özellikle de rutin aşılamalarda, gebe, bebek, çocuk takibi gibi hizmetlerde aksamalar yarattığı, çoğunlukla aynı kapıdan giriş çıkış yapılması zorunluluğunun bulaş riskini arttırdığı ifade edildi.Bu nedenle özellikle yukarıda belirtilen hizmetlerin, sağlam kişi  ve poliklinik hizmetlerinin ayrı zaman dilimlerinde verilmesi zorunluluğunun ortaya çıktığı ifade edildi.

       -Aşı lojistik desteğinde sorunlar ve düzensizlikler olduğu alınan randevulara karşılık gelen aşıların ihtiyacı karşılamadığı belirtildi.Bu durumun ise aile hekimi ve diğer sağlık çalışanlarını olumsuz olarak karşı karşıya getirdiği, sözel ve fiziksel şiddet yaşanmasının artmasına neden olacağı,

       -ASM’lere teslim edilecek aşı miktarının önceden bildirilmesinin, bir hafta sonrası için günlük kaç aşı geleceğinin bilinmesinin önemli olduğu belirtildi.Ancak bu şekilde gelecek aşıya göre haftalık açılacak MHRS randevu sayısının düzensizliği ortadan kaldırılabileceği vurgusu yapıldı.

       -Sinovac aşı uygulaması prosedürünün ve yaşanan aksaklıkların zaman alıcı olduğu, hemen hemen hiçbir ASM de aynı anda bir kaç kişiyi kapalı ortamda bekletip takip edecek fiziksel imkânın olmadığı,

       -Özellikle personel eksikliği olan ASM’lerin bu dönemde çok sıkıntı çektiği ve biran önce bunun giderilmesi gerektiği,

      – AŞILA programında yavaşlama ve sıkıntıların yaşandığı ileride aşılamanın arttığı zamanlarda yüklenmeye bağlı olarak içinden çıkılamaz hale gelebileceği,  

       –Bugünkü aşılama hızıyla basit bir matematiksel hesap yapıldığında geleceği iddia edilen 50 milyon doz aşıyı (Şu ana kadar 13 milyon doz geldiğini açıklamalardan biliyoruz) yılsonuna doğru ancak tamamlayabileceğimiz,

       -Bilimsel yaklaşımlara göre toplumun en az % 65-70’i olan 63 milyon kişinin aşı olması gerektiği düşünüldüğünde geriye kalan 70 milyon dozun ne zaman uygulamaya konulacağı konusunda Sağlık Bakanlığının mutlaka kesin bir program ortaya koyması gerektiği, 

konularında katılımcılar hem fikir oldu.

        Yaşanan sorunları en temel kaynaklarından birinin Sağlık Bakanlığının pandemi ve aşılama döneminde şeffaf olmama konusunda ısrarını sürdürmesinin olduğu belirtildi. Ayrıca yönetememezliğin devam ettiği, sürecin yönetimine bünyesinde bulunan ASM, Kamu Hastaneleri ve Özel Sağlık kurumları ve  ilgili meslek yapılanmalarını katmayarak sorunları büyüttüğüne vurgu yapıldı.

        Toplantıda genel olarak ifade edilse de Olağan dışı pandemi ortamında zaten oldukça yetersiz düzeyde katkı sunulan maske, eldiven, pamuk ve aşı uygulaması atık kabı  gibi malzemelerin cari giderden karşılayacaksınız diyerek tamamen kesilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulamak gerekiyor. Yakın süreçte yeni bir dalga yaşanabileceği düşünüldüğünde sayılan önlemlerin hızla alınması ve sorunların hızla giderilmesi gerekmektedir.

         14 Mart tıp Bayramı için ASM’lerin fiziki mekan ve ekipman personel eksikliğini vurgulayan bir etkinlik yapılması önerildi. Bunun için odamızında şuanda sürdürdüğü anket çalışmasına benzer şekilde pandemi dönemi ASM’lerin fiziki ve personel durum anketini en kısa zamanda tamamlayıp sonuçlarının açıklanacağı vurgulandı.

Tüm meslektaşlarımıza, basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu