0242 237 50 75

Sadece Bir Dünya Var!

images_duyuru_cevre-gunu

Dünya Çevre Günü etkinliklerinin bu yılki teması “plastik kirliliği ile mücadele” olarak belirlenmiştir.

1973’den bu yana her yıl 5 Haziran Dünya Çevre günü çeşitli etkinliklerle kutlansa da, dünyada ve ülkemizde çevreyle ilgili yaşanan sorunların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri her geçen gün artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 13 milyona yakın insan çevresel nedenlerle ortaya çıkan hastalık ve yaralanmalarla yaşamını yitirmektedir, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) hava kirliliğinin, başta akciğer ve mesane kanseri olmak üzere birinci grup kanser risk etkeni olduğunu açıklamıştır. Diğer yandan söz konusu durumdan etkilenenlerin çoğunun dezavantajlı gruptaki bireyler olması ayrıca düşündürücüdür. Kuşkusuz çevre sorunlarının etkisi sadece insan sağlığı üzerine değil, tüm canlılara ve doğaya ilişkindir.
Her yıl ayrı bir tema ile sürdürülen Dünya Çevre Günü etkinliklerinin bu yılki teması “plastik kirliliği ile mücadele” olarak belirlenmiştir.Plastik kullanımını azaltmak ve plastiğin yerini alacak çevre dostu alternatifleri geliştirmek bu yılın hedeflerindendir.

Çevreye ilişkin yürütülen etkinliklere ve projelere, farkındalık çabalarına rağmen doğanın, yaşamın ve sağlığın olumsuz etkilenmesi engellenememektedir. Su kaynakları her geçen gün azalmakta ve düşüncesizce kirletilmekte, ormanlar, zeytinlikler yok edilmekte, bazı canlı türleri ortadan kalkmakta, yanlış enerji politikaları nedeni ile hava kirliliği artmakta, küresel iklim değişikliği durdurulamamaktadır. Yaşananlar, kapitalist ekonominin getirdiği daha çok kar hırsının sonucu olarak doğanın talan edilmesinin, çevre sömürüsünün, daha fazla tüketime yöneltilmenin yıldan yıla artmasına bağlıdır.

Yaşamı ve yaşam alanlarımızı koruyabilmek adına bütüncül, tamamlayıcı ve eş zamanlı politikalar oluşturmanın önemi açıktır. Bu bağlamda; nükleer ve kömürlü santrallerin yapımından vazgeçilmesi, su kaynaklarının korunması ve halkın temiz suya erişiminin sağlanması, gıda güvenliği kapsamında gıdaların her türlü kirleticiden arındırılması, düşük karbonlu politikalarla hava kirliliğinin ve iklim değişikliklerinin olumsuz etkilerinin azaltılması önemli başlıklardır.

Mesleki değerlerimizin ve hekimliğin kamu yararına sürdürülmesi, halkın sağlığının korunması ödevlerimizin gereği her zaman çevre mücadelesi içinde yer almaya devam edeceğiz.

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu